• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Нови Едукини планови и припреме

Едукини приручници садрже и нове планове и припреме за први разред, креиране према захтевима новог плана наставе и учења, оријентисане на исходе учења. Образац припрема усклађен је са захтевима који су предвиђени за први разред.

Планови наставе и учења садрже:

 • годишње планове,
 • месечне планове,
 • дневне припреме.

У оквиру годишњег плана дате су рубрике за:

 • област/тему,
 • исходе,
 • временску артикулацију,
 • тип часа,
 • укупан број часова.

у оквиру месечног плана дате су рубрике за:

 • област/тему,
 • исходе,
 • дефинисане наставне садржаје,
 • међупредметно повезивање,
 • методе, облике, средства и ресурсе,
 • евалуацију испланираног.

Припреме су осмишљене са новим садржајем, и ауторским илустрацијама, уз интерактивне активности ученика и наставника, са обиљем нових идеја. Обогаћене су разноврсниа задацима, иновативним методама рада, новим начинима праћења наставног процеса, напретка ученика и сопственог рада учитеља. Припреме су пуне прилога за рад са децом које учитељи могу врло лако да мењају и прилагођавају својим потребама. Задаци који су дати као примери оријентисани су на исходе учења и образовне стандарде у првом циклусу образовања.

Дневне припреме геометрија.....пдф

Поред годишњег плана рада, оперативних планова и дневних припрема, Приручник садржи и:

 • План за часове разредног старешине
 • Креативне радионице – слободне активности
 • Мултимедијалне презентације.

У прилогу су дати Годишњи планови за часове Српског језика, Математике, Света око нас, Музичке културе, Ликовне културе, Физичког васпитања, Грађанског васпитањаЕнглеског језика, Креативних радионица и Часова одељењског старешине.

 
 
 
 
 
 

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа