• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

НОВИ ЗВАНИЧНО ОДОБРЕНИ ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Нови план наставе и учења за први разред гимназија и средњих школа усвојен је прошле године. Како није било довољно времена за прилагођавање и одобравање уџбеника, препорука Министарства је била да се програм у настави остварује уз коришћење старих верзија уџбеника.

Од следеће школске године професори српског језика који предају у првом разреду гимназија и средњих стручних школа биће у прилици да користе верзију Едукиног уџбеничког комплета за српски језикприлагођенуновом програму наставе и учења. Едукин комплет чине Читанка (др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, др Оливера Радуловић) и Српски језик (др Душка Кликовац). Оба уџбеника су у својим претходним верзијама високо оцењена.

Ова верзија, прилагођена новом програму наставе и учења, представља један од ретких доступних званично одобрених уџбеника, и наслеђује све квалитете због којих је претходно радо коришћена у настави.Наставне јединице, тематски и садржајно јасно раздвојене и детаљно представљене, омогућују да свака следећа логички и антиципирано проистиче из претходне. На компаративан и стваралачки начин повезане су тематске јединице унутар уџбеника, уз коришћење најсавременијих и најактуелнијих извора, као и легитимних научнопопуларних текстова. Уџбеници су богато ликовно опремљени и прегледни, те додатно мотивишу ученике на рад.

Посебно развијена, продубљена дидактичка апаратура, заснована је на методички и методолошки подробно промишљеним ставовима. Питања су груписана према нивоима знања и разумевања на која се односе, како би и ученици могли да самостално процене своје знање. Функционално повезивање наставе књижевности и језика са наставом историје, психологије, ликовне и музичке културе, али и других предмета – представља посебан квалитет.

Уз штампане верзије уџбеника, Едука ради и на дигитализацији својих издања. Дигитална верзија ових уџбеника представља још једну погодност за кориснике – наставике и ученике. Наставник је додатно оснажен богатом стручном подршком која укључује месечне и годишње планове, припреме, те додатне дигиталне и штампане материјале за рад.

Због свега овога Едукини уџбеници за српски језик у гимназијама и средњим школама заслужују посебну пажњу професора и ученика.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа