• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Уџбеник Техника и технологија за 7. разред основне школе аутора Драгана Голубовића представља поуздани водич, подстичући ученика на креативно размишљање које се најчешће реализује израдом мини пројеката и модела. Књига развија стваралачко техничко мишљење, унапређује радне способности и склоност ка самообразовању. Моделовањем машина и механизама ученик се подстиче на развијање и поштовање традиција, стандарда и достигнућа у техници. Ученик се уводи, путем мини истраживања и експеримента, у нове области технике, богаћујући своје знање и интересовање за област машиноградње. Као резултат интересовања које уџбеник подстиче, очекује се и значајан утицај на правилно професионално опредељење ученика.

Радна свеска као додатно наставно средство садржи велики број задатака за вежбање и проверу знања.

Конструкторски комплет са ЦД-ом даје подршку за укупну реализацију практичних вежби.

Уџбеник је праћен и интерактивним дигиталним уџбеником на Мозаик платформи.

Стручну подршку наставнику чине:

 • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином сајту и порталу) 
 • Дидактички обликовани постери за учионице

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа