• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • БИОЛОГИЈА 7 – уџбеник за седми разред основне школе

Ауторке: Весна Милетић, Душица Комановић

Уџбеник Биологија за седми разред основне школе у потпуности прати план и програм наставе и учења предмета биологија за 7. разред, а конципиран је тако да омогућава остваривање стандарда, циљева и исхода који су зацртани планом. Према својој концепцији, садржају, структури и дизајну, уџбеник је савремен, интерактиван, занимљив и примерен узрасту.

Ауторке су се потрудиле да ученици усвајају мале порције знања које су градуисане од оних лакше разумљивих па до тежих, пратећи спирални модел и међу разредима и у оквиру свог уџбеника. Основни текст је праћен рубриком Занимљива биологија,  низом илустративних и занимљивих примера, чињеница и идеја које олакшавају усвајање знања и буде љубав према природи. На крају сваке лекције се налазе Биолошке мозгалице на три нивоа знања, где ученици могу да провере шта су научили.

У припреми је РАДНА СВЕСКА, у којој свака лекција, као и у Биологији за шести разред,садржи 10 до 12 различитих задатака, као и рубрику Забави се и утврди своје знање.

Овај уџбеник је  подржан дигиталним уџбеником на МОЗАИК ПЛАТФОРМИ. У лекцијама су сврсисходно коришћене 3Д анимације, у којима се примењује принцип очигледности. Дигитални уџбеник обилује приказима ткива, ћелија, органа и система органа. Осим 3Д садржаја, у лекције су уклопљени задаци из радне свеске, игрице, слике и видео садржаји. Свака лекција садржи и Pwer Point презентацију, која опет олакшава рад наставника.

          Поред писаног уџбеника, радне свеске и дигиталног уџбеника, Едука је припремила и методички приручник за наставнике који су урадиле ауторке. Већ пратећи традицију, поред глобалних, оперативних планова и дневних припрема, приручник нуди у свакој лекцији наставне листиће у којима су додатне вежбе, питања, занимљивости. Осим тога, у методичком приручнику се налазе иницијални тест, тестови по стандардима и тестови за ученичку самопроцену. У методичком приручнику су и 4 теста за проверу знања са бодовањем и скалом за оцењивање.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа