• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

школска 2018/2019. година

 

Биологија

аутор планова и припрема: 

Весна Милетић

 

 

Нови план наставе и учења

1. Годишњи планови за Србију и Војводину уз уџбеник Биологија 5 ауторки Вере Матановић и Весне Милетић


2. Месечни планови за Србију и Војводину уз уџбеник Биологија 5 ауторки Вере Матановић и Весне Милетић


3. Дневне припреме уз уџбеник Биологија 5 ауторки Вере Матановић и Весне Милетић
Географија  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови Војводина
4. Дневне припреме
 

Математика  Нови план наставе и учења

1. Годишњи план

2. Годишњи план Војводина

3. Месечни планови

4. Месечни планови Војводина

5. Дневне припреме за септембар
 

Информатика  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови Србија
2. Месечни планови Војводина
3. Дневне припреме

Историја  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
 

Музичка култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4.Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Ликовна култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4.Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Српски језик  

Читанка Бабуновић и Манојловић

Нови план наставе и учења

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Читанка Јовић и Граматика Журић

Нови план наставе и учења

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Техника и технологија
 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Месечни планови Војводина
4. Дневне припреме
 

Енглески језик,

школска 2020/2021.

 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа