• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

КАКО ПОМОЋИ ДЕЦИ СА ПРОБЛЕМАТИЧНИМ ПОНАШАЊЕМ Финтан О’Риган

 

kako pomoci deci sa problematicnim ponasanjem„Ова књига је резултат многих искустава сакупљаних током последње две деценије. Као професор који предаје предмете из области природних наука нисам ни могао да прет-поставим да ће се моја пажња, уместо на школске предмете Хемију и Биологију, усмерити на биологију и хемију појединаца којима сам предавао у учионицама“ – духовито примећује О‘ Риган у уводу своје озбиљно и стручно написане књиге, у којој су на најсрећнији и најуспешнији начин спојени његово богато искуство професора, директора школе и стручњака који се годинама бави стратегијама за помоћ деци с проблематичним понашањем.
Међу све бројнијим расправама о непримереном понашању деце у школама, у свету и код нас, драгоцене су књиге, као што је ова, које настоје да опишу, класификују и дефинишу постојеће проблеме, а онда и дају поуздане стратегије и вештине за њихово решавање. Ни родитељима ни наставницима одавно више није довољно да само установе како деца не могу да уче, неће да уче, и није им до тога стало, или да о тој деци мисле као о несташној, непослушној, недовољно вредној и неамбициозној. Иза многих симптома, које овај стручњак прецизно описује, стоји велики распон поремећаја – од дисграфије, дислексије, дискалкулије до хиперактивности, и многих других поремећаја. Аутор нам помаже да их препознамо, охрабрује нас у покушају да их разумемо, подржавајући истовремено обе стране – и ученичку и наставничку.

fintan origanФинтан О’Риган је један од водећих стручњака за про-блеме учења и понашања у Великој Британији. Радећи као директор школе, постао је фасциниран утицајем васпитања, али и природе на развој човека. Ово своје интересовање је применио на истраживања поремећаја недостатка пажње код деце школског узраста. У овом периоду је непрестано радио са ученицима и родитељима, што му је помогло да стекне уравнотежен поглед на проблеме школе, наставника и породица када су у питању разлике у стиловима учења и понашања. О’Риганов модел учења и понашања чини основу његовог приступа проблему постизања краткорочног и дугорочног успеха у учењу јер „иако је тачно да нема два иста детета, структурисани и флек- сибилни системи и стратегије ће водити ка успешнијим исходима“.
О’Риган је међународно признат презентер и консултант у областима понашања, учења и мотивације, како у оквиру образовања, тако и унутар медицинске науке.
У Великој Британији се тренутно бави консултантским радом за мрежу школа и предаје на универзитету Лестер, при Националној асоцијацији за децу са посебним потребама, као и на Институту за образовање. У исто време је и председник Европске алијансе за поремећаје пажње. Објављена дела укључују и више пута награђивану књигу Образовање деце са поремећајем у пажње, Како подучавати и односити се према деци са поремећајима пажње (2001).

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа