• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА У ИНКЛУЗИВНОЈ ШКОЛИ Ђурђица Иванчић

 

diferencirana nastavaОва је књига поуздан приручник за планирање и спровођење индивидуалног васпитно-образовног рада са децом која имају потешкоће у развоју. Ауторка се, са великим искуством у овој области, ослања како на теоријска знања и практична искуства стручњака за специјалну едукацију и рехабилитацију, тако и на драгоцена практична знања учитеља који спроводе инклузивну наставу у редовној школи. Ауторкин напор да систематично представи једну разноврсну област уродио је књигом која на прегледан и приступачан начин, у неколико тематских целина, обрађује особености ученика са сметњама у развоју и представља кораке неопходне у изради индивидуалног васпитно-образовног програма. Приручник пружа подршку наставнику у његовим свакодневним изазовима, водећи га кроз почетну процену ученика, преко пра-вљења плана подршке за ученика – који обу-хвата садржаје, циљеве, методе, средства и облике рада – до савета за подстицајно вредновање и оцењивање ученичких постигнућа. Драгоцено искуство из нама блиске државе, која се суочава са сличним изазовима у свом образовном систему.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа