• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ПРОВЕРИТЕ КАКО ВАСПИТАВАТЕ У ШКОЛИ Љубица Продановић

 

proverite kako vaspitavate u skoli1...Књига која је пред вама има елементе теорије и размене искустава у вашем стручном усавршавању у области остваривања васпитних задатака као учитеља, предметног наставника или професора одељењског старешине и члана појединог стручног актива школе у којој радите.
Ваше васпитно деловање се огледа и у по-ступцима у појединим ситуацијама у контактима с ученицима, колегама и родитељима, на часу и ван њега.
Оно од чега се у том деловању почиње јесте тражење одговора на питање зашто је до те ситуације дошло и анализирање узрочно-последичних веза. Познајући могуће узроке појединој појави у личном или заједничком понашању ученика, успешније ћете сагледати и своје могуће деловање.
Од многих ситуација у којима ћете се у току праксе наћи као наставник изабрали смо неколико десетина најчешћих, груписаних у седам поглавља, колико је и врста деловања као васпитача. Да ли ћете усвојити деловање које вам се препоручује на крају сваке анализиране ситуације, ваше је лично и професионално опредељење.

ljubica prodanovicЉубица Продановић, педагог, рођена је у Београду, где је завршила учитељску школу, филозофски факултет и одбранила докторску дисертацију. У току свог професионалног рада била је учитељица и наставник у основним школама Србије, професор Учитељске школе у Бањалуци, асистент на Филозофском факултету, професор Више педагошке школе у Београду и виши просветни саветник за разредну наставу у Републичком заводу за унапређивање васпитања и образовања у Србији.
Учествовала је у стручном усавршавању просветних радника у планирању, остваривању и вредновању васпитно-образовних задатака у настави и школи, у земљи и иностранству.
Посебно је радила на социјалном развоју ученика у току наставног процеса, улози наставника као васпитача и сарадњи наставника са родитељима.
Поред бројних научно-популарних текстова, аутор је или коаутор више књига, међу којима се, истичу: Друштвено васпитање деце, Проверите како васпитавате у породици, Дете, Рад у паровима, Сарадња с породицом, Директан рад наставника (од првог до осмог разреда основне школе за децу југословенских грађана у иностранству).

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа