• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ПЕДАГОШКО САВЕТОВАЊЕ Оливер Хехлер

 

savetovanjeКњига признатог немачког педагога и терапеута за децу и младе, пружа нам, из педагошке перспективе, могућност темељног разумевања саветовања као форме педагошког деловања, развијајући изворни модел саветодавне праксе. Педагошка теорија представљена у овој књизи доживљава саветовање као једно од васпитних средстава и тиме претпоставља разлику између педагогије као научне дисциплине и професије. У њој се на проницљив начин демистификује саветовање као поступак широког спектра, постајући педагошки за- сновано, високо специјализовано и делотворно средство самоваспитања.hehlerДр Оливер Хехлер, педагог и психотерапеут за децу и младе, научни је саветник на Одсеку за науку о образовању на Гетеовом факултету универзитета у Франкфурту.
Хехлер из педагошке и теоријске перспективе утемељује педагошко саветовање као облик педагошког деловања и развија аутентични педагошки модел саветодавне праксе. Његови истраживачки напори су усмерени ка проблему трансфера саветовања у домену педагогије у домен образовне праксе тј. какву форму треба да има педагошко тумачење општих и стручних знања и вештина.
Упркос чињеници да је педагошка мисао стара готово две хиљаде година и томе да је образовање постало неизбежна антрополошка чињеница, статус професионалног едукатора је још увек неизвестан. Хехлер сматра да између теоријских темеља педагогије који пружају извесна дисциплинска знања и практичног приступа образовању мора бити изграђен одређен однос који ће обезбедити повезивање образовне антропологије и историје идеја са развојем образовних система и образовних активности. На овоме се заснива и употреба метода интервјуа и дијалога на практичном нивоу реализације праксе саветовања.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа