• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ПРИРУЧНИК ЗА РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ Азра Рађеновић, Марина Смиљанић

 

prirucnikАзра Рађеновић и Марина Смиљанић су Приручник за разредне старешине написале у намери да помогну разредним старешинама тако што им неће само пружити драгоцену подршку, и охрабрење него и дати неопходне смернице за веома захтевну и одговорну улогу, за коју, нажалост, не постоји посебан предмет током школовања наставника. Како саме истичу у предговору: „Важност оспособљавања за разредно старешинство на наставничким студијама произилази из чињенице да су сви учитељи разредне наставе уједно и разредне старешине, а већина наставника предметне наставе преузима и послове разредног старешине, који су бројни и сложени.“
Преносећи богато дугогодишње професионално искуство стручних педагошких сарадница, ауторке су овим приручником обрадиле елементе важне за доброг разредног старешину и ваљано вођено разредно старешинство: особине доброг разредног старешине, планирање и програмирање рада, час разредног старешине, административни послови, седнице, сарадња са родитељима, исхрана, социјална и здравствена заштита ученика, професионална оријентација, излети и екскурзије, дисциплина и педагошке мере, појава насиља у одељењу и у школи, рад са ученицима са смет- њама у развоју – до кризних ситуација у школи. У Додатку се наводе конкретни примери у појединим ситуацијама, обрасци, планови рада и активности, примери радионица за рад с родитељима итд.
Иако ауторке говоре о искуству у Хрватској, оно се може потпуно применити и у нашој земљи јер, докле год и где год да постоји разредни старешина, он:
„Мора да познаје закон, правилнике и правила која се односе на његову улогу, мора да познаје вештине комуникације (укључујући и оне дипломатске), како би успешно повезао уче-снике у васпитно-образовном процесу: ученике, школу, и родитеље, мора да буде добар психолог и мудра и добра особа.“

Азра Рађеновић је рођена 1962. у Сиску. Године 1980. је завршила ЦУО Владимир Мајдер у Сиску, а 1985. дипломирала је на Филозофском факултету у Загребу на смеру за педагогију. Од 1986. године ради као педагог и ментор у основној школи у Сиску. Вишегодишња је водитељка Актива стручних сарадника Сисачко-мославачке жупаније.

Марина Смиљанић је рођена 1957. у Сиску. На Филозофском факултету у Загребу стекла је звање дипл. педагог. Од 1997. је запослена у основним школама у Сиску као стручни сарадник, педагог. Посебно је ангажована као сарадник Центра за социјалну заштиту у вези са заштитом деце и младих и породичним ва-спитањем.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа