• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Eduka baneri vesti 2ЗАШТО ЕДУКИН ПРОГРАМ УЏБЕНИКА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА?


Едукини уџбеници из енглеског језика настали су након пажљивог увида у постојеће стање наставе страног језика у нашим школама, као одговор на њене актуелне токове и изазове.

На основиу бројних анкета које смо спровели увидели смо да наставници енглеског језика у мањој мери користе уџбенике домаћих издавача, које често оцењују као застареле, неадекватно ликовно-графички опремљене, са пратећим аудио-записима на којима текстове не читају изворни говорници.

Са друге стране, анкетирани наставници оценили су и да су многи уџбеници страних издавача површно прилагођени нашем говорном и културном подручју.


Тако је данас највећи број уџбеника страних језика рађен генерички, према истом принципу за различите земље.  Такви уџбеници често нису у довољној мери усклађени са нашим Планом и програмом, због чега наставници обично морају да припремају прилично додатног материјала.


Културну неприлагођеност ученицима нашег поднебља често прате информације које се не могу функционално искористити на часу.


Припреме за час нису у довољној мери детаљне, и постојећи приручници у том смислу у одређеном броју случајева не одговарају на све изазове наставничког позива у Србији.


Као и код наших осталих издања, и у програму рада на уџбеницима енглеског језика наша кућа окренула се онима  који о томе највише знају: успешним и креативним наставницима. У сарадњи са ауторима који имају богато наставничко искуство, настале су иновативне књиге које представљају изванредну подршку настави страног језика.

ЕДУКИН програм уџбеника из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

 • У потпуности прате План и програм прописан од стране Министарства просвете. 
 • Лексички, граматички и тематски избалансирани. 
 • Прилагођени часу од 45 минута. 
 • Визуелно изузетно привлачни, са креативним решењима илустрација. 
 • Градираност вежбања омогућава праћење рада како слабијих, тако и напреднијих ученика. 
 • Смењивање принципа „обнављање претходног градива – увођење новог градива”, што наставнику омогућава да реализује наставни план подједнако успешно са ученицима различитог нивоа знања и предзнања.  
 • Баланс између наративног текста и дијалога. 
 • Довољно материјала и за напредније ученике.< 
 • Систематично понављање градива из претходних разреда даје могућност ученицима са слабијим предзнањем да усвоје пропуштено. 
 • Изузетно детаљан опис сваког часа у Приручнику за наставнике и дневним припремама, поготово за 1. и 2. разред, у којима се прати прописани План и програм аудио-визуелног рада и даје исцрпан опис додатних активности.  
 • ЦД са изворним говорницима, који у потпуности прати садржаје из уџбеника и радних листова.

Поред тога:
 

 • Јасни, прегледни, доследни и лаки за сналажење. 
 • На страници се транспарентно види организација часа. 
 • Начин излагања у уџбенику у складу са методиком часа страног језика. 
 • У уџбеницима од 3. разреда равномерно заступљене све 4 језичке вештине.

Посебно занимљиво:

 • Ауторске песмице у млађим разредима реализоване на савремен и деци привлачан начин, а лексички корисне за увођење новог вокабулара. 
 • Преко 100 активности/игара описаних у Приручнику за 1. разред које се могу користити за млађи узраст. 
 • Комплет од 148 флеш-картица уз серију Let’s Play English! 
 • Подстицајни примери културних паралела између Велике Британије и Србије, посебно истакнути у уџбенику за 5. разред.

УЏБЕНИЦИ СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА

engleski 1 udzbe engleski 1 rs engleski 2 razred udzbenik engleski 2 razred radna sveska engleski 3 udzbenik engleski 3 radna sveska
ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ!
engleski 4 udzbenik engleski 4 radna sveska engleski 5 udzb engleski 5 rs
ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ!

 

ГРАМАТИКА

engleski osnovna engleski srednja skola
ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ!

 

ТЕСТОВИ (+ ИНИЦИЈАЛНИ/ЗАВРШНИ)

testovi engleski 3 testovi engleski 4 testovi engleski 5 testovi engleski 6 testovi engleski 7 testovi engleski 8
ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ!

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа