• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Eduka baneri vesti drugi red sa strane 299x277pix 06

 

 

 

 

 

 

Едукини уџбеници из ИСТОРИЈE  5 – 8           ПРЕЛИСТАЈ!

УЏБЕНИЦИ

 •     Оптимална количина информација; уважавање броја расположивих часова и могућности ученика.
 •     Јасна и прегледна структура: наставне јединице конципиране тако да је јасно уочљив основни текст, док су важни појмови графички издвојени.
 •     Илустрације, слике и шеме правилно су распоређене у изузетно квалитетној графичкој обради и у служби су основног текста.
 •     Чести упоредни табеларни прегледи садржаја лекција на најбољи начин упућују ученике на повезаност историјских догађаја, на њихове узроке и последице.
 •     Подстицање различитих облика учења, нарочито самосталног рада.
 •     Повезаност са осталим предметима заступљена у већини наставних јединица.
 •     На крају наставних тема дат је систематизован приказ најважнијег градива, често у виду табела, што олакшава учење.

РАДНЕ СВЕСКЕ

 •     Разноврсна питања, усклађена са уџбеником, као и са Образовним стандардима за крај обавезног образовања, сврстана у три нивоа постигнућа (основни, средњи и напредни).
 •     Функционална припрема за полагање мале матуре на крају осмог разреда.
 •     Радне свеске за пети и шести разред садрже историјску читанку, која доноси и низ изабраних одломака из историјских извора.


ИСТОРИЈА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

УЏБЕНИК у припреми

 •     Јасна и прегледна структура лекције олакшава организацију часа и рад ученика код куће.   
 •     Оптимална количина информација у односу на број часова и могућности ученика.
 •     Основни текст прати обиље додатног материјала, који подстиче радозналост и мотивише ученике на рад.
 •     Садржи мноштво разноврсних задатака и налога који подстичу различите активности ученика.
 •     Изузетно богата ликовно-графичка опремљеност.
 •     Велика заступљеност систематизација у виду прегледних табела и графичких приказа олакшава утврђивање градива.
 •     Подстиче самостално стицање и утврђивање знања, као и истраживачки рад ученика.


РАДНА СВЕСКА СА ИСТОРИЈСКОМ ЧИТАНКОМ – одобрено!

 •     Свака наставна јединица садржи десет разноврсних питања, која су усклађена са уџбеником, као и са Образовним стандардима за крај обавезног образовања, сврстана у три нивоа постигнућа (основни, средњи и напредни). Њихов задатак је да се ученици што боље припреме за полагање мале матуре на крају осмог разреда.
 •     Низ изабраних одломака из историјских извора. Одломци су подстицајни, кратки и прилагођени узрасту и развојним способностима ученика. Историјске изворе прате питања, истраживачки задаци и упутства за радионице, који имају за циљ формирање критичког и историјског начина размишљања и развијање истраживачког духа код ученика.
 •     Додатни занимљиви историјски текстови мотивишу ученике да заволе предмет и наставници их могу користити као материјал за изборни предмет Свакодневни живот у прошлости.
 •     Неме карте, направљене на основу историјских карти из уџбеника. Од ученика се очекује да у тим вежбањима обележе градове, осенче државе, уцртају правце освајања или колонизације и сл. На тај начин ученици развијају осећај за историјски простор и боље разумеју и савлађују просторно-географске одреднице.

istorija 6 istorija 6 radna sveska sa citankom
ПРЕЛИСТАЈ ПРЕЛИСТАЈ

Едукин програм из историје.pdf

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа