ЛИКОВНА КУЛТУРА „ШАРЕНИ ЛИКОВНИ ПУТОКАЗИ” Уџбеник

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 408

Аутор: М. Бузаши-Марганић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00248/2008-06/23

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa660,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • једноставни текстови са кратким објашњењима основних појмова
  • разноврсне слике и цртежи у функцији обраде садржаја
  • подстицајан и креативан