ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 6, ТЕСТОВИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 6615

Аутор: Зоран Лапчевић

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa250,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Додатни материјал Тестови за проверу знања (Зоран Лапчевић) прате модерне домете
и стандарде педагошке теорије и праксе. Прате градиво у уџбенику и омогућавају
најобјективнију и временски најекономичнију проверу знања ученика. Високо су оцењени
од стране искусних школских педагога, психолога и наставника Технике и технологије.