ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 5 - ТЕСТОВИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 5113

Аутор: З. Лапчевић

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa250,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис
  • 8 засебних тестова
  • занимљиви задаци за проверу разумевања наученог  
  • уз сваки задатак дати су бодови   
  • решења уз тестове, са упутствима за оцењивање