Произвођач:
Издавачка кућа *ЕДУКА* доо
Резултати 193 - 216 од 292

МАТЕМАТИКА 3, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 3088
Аутори: С. Зарупски, Б. ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 690,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МУДРИЦА - СРПСКИ ЈЕЗИК

Шифра: 4042
Аутори: И. Јухас, Ј. Игњатовић

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 690,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МУДРИЦА - МАТЕМАТИКА

Шифра: 4043
Аутори: И. Јухас, Ј. Игњатовић

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 690,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МУДРИЦА - ПРИРОДА И ДРУШТВО

Шифра: 4044
Аутори: И. Јухас, Ј. Игњатовић

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 690,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ВЕЖБАНКА 4 - ПРИРОДА И ДРУШТВО

Шифра: 4085
Аутори: Љ. Вдовић
Одобрено од ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 690,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕМАТИКА 4, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 4260
Аутори: С. Зарупски
Одобрено од ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 690,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ГЕОГРАФИЈА 7, УЏБЕНИК

Шифра: 7063
Аутори: Н. Басарић, Д. Стојановић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 960,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

БИОЛОГИЈА 7, УЏБЕНИК

Шифра: 7072
Аутори: В. Милетић, Д. Комановић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1040,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, УЏБЕНИК, З.Л.

Шифра: 7200
Аутор: Зоран Лапчевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНСТРУКТОРСКО ОБЛИКОВАЊЕ 7

Шифра: 7222
Аутор: З. Лапчевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1390,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, РАДНА СВЕСКА, З.Л.

Шифра: 7210
Аутор: Зоран Лапчевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 590,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:
Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 330,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, УЏБЕНИК

Шифра: 7100
Аутори: Д. Голубовић, Н. Голубовић
Број ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНСТРУКТОРСКО ОБЛИКОВАЊЕ 7

Шифра: 7122
Аутори: Д. Голубовић, Н. Голубовић
Број ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1390,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 7110
Аутор: Д. Голубовић, Н. Голубовић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 590,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Шифра: 8810
Аутори: Катарина Алексић, Катарина ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 880,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Шифра: 8920
Аутори: Д. Ђорђевић, З. ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 730,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ИЗ МУЗИЧКЕ КУТИЈЕ 8, УЏБЕНИК МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СА 2 ЦД-а

Шифра: 8910
Аутор: Борис Марковић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 800,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ИСТОРИЈА 8, УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА

Шифра: 8400
Аутори: Милица Омрчен, Невена Грбовић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 990,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ГЕОГРАФИЈА 8, УЏБЕНИК

Шифра: 8410
Аутори: К. Ђорђевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 960,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕМАТИКА 8, УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА

Шифра: 8220
Аутори: Д. Омрчен, Б. Пешић
Број и ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1390,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ФИЗИКА 8, УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ПРИРУЧНИКОМ ЗА ЛАБ. ВЕЖБЕ

Шифра: 8610
Аутори: Н. Станчић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1290,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ЧИТАНКА

Шифра: 8011
Аутори: Др М. Јовић, др Ј. Журић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 950,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА, УЏБЕНИК СА ВЕЖБАЊИМА

Шифра: 8012
Аутори: др Ј. Журић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг: