ЛИКОВНА КУЛТУРА, УЏБЕНИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 5092
Аутор: Јован Мрђеновачки

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00081/2018-07

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa690,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

  • Уџбеник прилагођен новом Наставном плану и програму.
  • Уравнотежен однос текста и задатака/налога.
  • Садржаји објашњени на једноставан начин, уз пажљиво одабране слике или илустрације које су подршка усвајању садржаја.
  • Уџбеник обилује разноврсним и занимљивим задацима за упоређивање, анализу и аргументовање, као и подстицање стваралаштва, по чему је јединствен.
  • Садржи обиље кратких и јасних упутстава за овладавање сликарским и вајарским техникама.
  • На крају сваке теме налази се кратак подсетник обрађених садржаја.

ПРЕЛИСТАЈ