МАТЕМАТИКА 4а - УЏБЕНИК СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 401

Аутор: С. Јоксимовић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00823/2010-06

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa720,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • радни уџбеник  из два дела, подељен по полугодиштима  (4а и 4б)
  • градиво представљено на занимљив, питак и пријемчив начин
  • задаци за индивидуални рад, рад у пару и групни рад
  • задаци оптималног нивоа тежине
  • довољно садржаја за рад у школи и код куће