НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - УЏБЕНИК

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 3150

Аутор: С. Миловановић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00121/2011-06

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa520,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • редак уџбеник намењен учењу садржаја овог предмета                          
  • одмерени и интересантни текстови са савладавање садржаја   
  • довољно активности за рад на часу   
  • подстицајан и креативан