ПРИРОДА И ДРУШТВО 4а - УЏБЕНИК СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 410

Аутори: В. Матановић, З. Веиновић, Н. Станчић и И. Марковић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00248/2008-06/10

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa690,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • уџбеник који садржи интерактивну обраду новог садржаја (нове лекције прожете су питањима за понављање и повезивање са претходно ученимградивом)
  • оптималан однос основног текста и налога и задатака
  • при обради лекција ученици се подстичу на самостално уочавање и закључивање
  • уџбеник садржи интеграцију садржаја на крају сваке теме
  • задаци различитих нивоа сложености  
  • више него довољан број задатака за вежбање у школи и код куће