ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 - РАДНА СВЕСКА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 4080

Аутори: Љ. Вдовић, Б. Матијевић,

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-358/1/2013-06

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa720,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • уџбеник који садржи интерактивну обраду новог садржаја (нове лекције прожете су питањима за понављање и повезивање са претходно ученимградивом)
  • оптималан однос основног текста и налога и задатака
  • при обради лекција ученици се подстичу на самостално уочавање и закључивање
  • уџбеник садржи интеграцију садржаја на крају сваке теме
  • задаци различитих нивоа сложености  
  • више него довољан број задатака за вежбање у школи и код куће