РАДНА СВЕСКА ЗА 7 РАЗРЕД

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 7041

Аутори: Ј. Журић, Ј. Ангеловски и Д. Цуцић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.: 650-02-692/2013-06 од 24.02.2014.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa530,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • уз области које се обнављају и утврђују полази се од примера интересантних књижевних али и популарних научних текстова
  • корелација унутар предмета, између језика и књижевности
  • темељан увод у виду понављања градива шестог разреда  
  • прожима се градиво претходних разреда са оним што се актуелно учи
  • корелација са другим наставним предметима