СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 6. РАЗРЕД

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 604

Аутори: Ј. Журић и Ј. Ангеловски

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00564/2011-06 од 31.01.2012.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa657,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

 

  • изванредан избор текстова који служе као полазна основа за обраду
  • развијен и прегледан методички апарат омогућава лаку и садржајну организацију наставе, са много идеја за наставника
  • увек се индуктивно полази од конкретне језичке материје, подстичући самосталност у раду
  • прегледан репетиторијум језика: све је дато кроз табеле ради лакше систематизације
  • уџбеник богат задацима за вежбање и утврђивање градива