LET'S PLAY ENGLISH 2, енглески језик, уџбеник са ЦД-ом

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 2520

Аутор: Елвира Саваи
Број и датум решења министра 650-02-00440/2018-07 од 15.4.2019.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa1090,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Основни одобрени уџбенички комплет за енглески језик у другом разреду основне
школе чине: Let`s play English! 2, уџбеник са радном свеском у оквиру уџбеника (Елвира
Саваи), аудио ЦД и Приручник за наставнике. Садржај уџбеника је усклађен са Програмом
наставе и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања.
Ово је модеран, визуелно привлачан уџбеник са изузетно креативним илустрацијама.
Забавни и допадљиви ликови уводе ученике у свет енглеског језика кроз узбудљиву и
оригиналну причу Magic School, на маштовит начин их упознају са елементима британске
културе, чаробним дворцима, витезовима...
Уџбеник је прегледан, лак за сналажење, у чему ученицима помажу иконице; подељен је
на осам тематских поглавља и две додатне целине – Halloween и Three Little Pigs.
У овај уџбеник интегрисани су и садржаји других школских предмета (посебно
математике) по принципу CLIL (Content and Language Integrated Learning).
ЦД садржи текстове, дијалоге и 16 ауторских песмица и рецитација.
Уз уџбеник, наставнику и ученицима на располагању су и додатни материјали: Alphabet
Book – вежбанка за писање. Уз уџбеник, наставнику је на располагању и сет
флеш-картица.

ПРЕЛИСТАЈ