СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 9321

Аутори: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.: 650-02-771/2013-06 од 21.5.2014.


Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa790,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

  • Прегледно подељен у  четрнаест поглавља са јасно означеним елементима: основни текст, примери, дефиниције, вежбања и задаци, квиз, додаци  и речник.
  • После сваке обрађене врсте речи следи издвојен одељак Правопис.
  • Кроз цео уџбеник дате су одговарајуће вежбе и задаци различитих захтева, према стандардима постигнућа.
  • Поред проширивања знања из области језика, уџбеник пружа добру корелацију са знањима из других области.  
  • Свако поглавље завршава се репетиторијумом – Шта смо научили, који схематски јасно представља суштину наученог.
  • Завршни тест са задацима за самопроцењивање отвара могућности за самосталан рад и за  индивидуализацију наставе.
  • На крају књиге налазе се решења задатака, речник и регистар имена и појмова.