СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 9223

Аутори: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.: 650-02-770/2013-06 од 26.5.2014.


Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa790,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

  • Организован је прегледно, у дванаест целина;свако поглавље чини јасно означен основни текст, примери, дефиниције, додаци, вежбе и речник.
  • Вежбања су дата оптимално, тежином и обимом,  а задаци су различитих захтева, према стандардима постигнућа.
  • Речнички додаци (акцентоване речничке одреднице) на маргинама основног текста објашњавају  порекло и значење употребљених речи и језичких термина.
  • Свако поглавље завршава се репетиторијумом – Шта смо научили, који схематски јасно представља суштину наученог.
  • Завршни тест са задацима за самопроцењивање отвара могућности за самосталан рад и за  индивидуализацију наставе.
  • На крају књиге налазе се решења задатака, речник и регистар имена и појмова.