ЧИТАНКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ ШКОЛА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 2040

Аутори: др Ана Стишовић Миловановић, и др Вукосава Живковић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.:650-02-177/2014-06 од 8.10.2014.


Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa890,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • Богато ликовно-графички опремљена, прегледна и функционална, подстиче радозналост и мотивише на читање и истраживање.
  • Поступност у методичким налозима за увођење ученика у разумевање и тумачење књижевног текста: локализација, истраживачки задаци, питања за разговор и анализу, за самосталан и групни рад.
  • Задаци су груписани према стандардима постигнућа на основном, средњем и напредном нивоу.
  • Садржи објашњења непознатих речи и појмова и занимљивости (из света науке и уметности) које су у корелацији са одговарајућим наставним садржајем.
  • Свака наставна јединица као и свако поглавље садржи део (Подсети се / Научили смо)  у коме се систематизује пређено градиво уз помоћ табела, схема, разноликих графичких приказа.
  • На крају сваке наставне јединице налази се Препоручена литература, традиционална и савремена, актуелна, која упућује на нова научна сазнања.
  • Књижевни појмовник на крају пружа синтезу анализираног градива, са примерима прилагођеним предвиђеним наставним садржајима.