ПРИРУЧНИК ЗА ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ

Приручник за пројектну наставу са теоријским садржајем и упутством за рад у првом разреду је конципиран тако да пружа учитељима широк спектар могућности истраживања, упознавања, трагања, повезивања, сарадње, вредновања и праћења ученика. У складу са том намером, приручник носи назив,,Прваци чаробњаци“ јер верујемо да ће продукти ученичког рада на крају првог разреда бити чаробни за све учеснике у овом процесу.

Приручник садржи:

  • yпутство за наставнике;
  • план и програм пројектне наставе;
  • фазе пројектне наставе;
  • планирање пројектне наставе;
  • опис организације пројектне наставе;
  • опис извођења пројектне наставе.

Приручник даје и предлоге назива пројеката (у оквиру назива пројеката дато је 16 тема пројеката са описаним током рада и припремама за час. Називи пројеката су дати сходно садржајима свих предмета првог разреда, тематски испланирани и међу предметно повезани, оријентисани на исходе учења у првом разреду. Дати су и предлози за начин праћења и вредновања пројекта.)

Поред тога, Приручник доноси извештај пројекта и списак литературе.

Модел припреме за пројектну наставу.....пдф

 
 

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа