Уџбеник Историја за 7. разред основне школе ауторки Милице Омрчен и Невене Грбовић

 • Садржајем и обимом одговара Новом плану наставе и учења, узрасту ученика и свим неопходним и предвиђеним стандардима.
 • Омогућава вертикалну повезаност садржаја у оквиру предмета и међу сродним предметима.
 • Садржај је усклађен са најновијим резултатима историографије.
 • Подстиче интересовања ученика кроз повезивање градива са знањима из осталих школских предмета, али и са свакодневним животом и искуствима. 
 • Подстиче развијање критичког мишљења ученика.
 • Структура уџбеника је прегледна и јасна: свака лекција снабдевена је уводним и завршним питањима и задацима, кључним речима, објашњењем непознатих појмова, истакнутим темама од посебног значаја и занимљивостима.
 • Дате су хронолошке табеле, као и мапе.
 • Уџбеник је визуелно препознатљив, са јасним и доследно спроведеним одликама и ознакама.

Уџбеник прати и Едукин нови интерактивни дигитални уџбеник на Мозаик платформи који бројним алатима, игрицама, 3Д анимацијама, тестовима и вежбањима значајно доприноси активном и стваралачком учењу.

Едукини дигитални уџбеници на Мозаик платформи

 • усклађени са новим Планом наставе и учења
 • прегледно структуриран садржај доступан на свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари, таблети, телефони)
 • висок ниво интерактивности(интерактивни налози и задаци у лекцијама и тестови за проверу, са повратном информацијом о тачности)
 • атрактивна графичка решења прилагођена узрасту
 • мултимедијални садржаји: 3Д анимације, аудио-визуелни садржаји, галерије слика, филмови
 • могућност индивидуaлног додавања садржаја од стране наставника
 • подршка штампаним уџбеницима, погодни за самостални рад ученика и рад на часу
 • праћени подршком за наставника у виду припрема за час које садрже упутства за коришћење дигиталног уџбеника у настави
 • једнако квалитетно репродуковање садржаја уџбеника и у офлајн форми, будући да се садржаји којима су уџбеници обогаћени могу претходно учитати и несметано користити и у просторима где нема интернет везе или је интернет веза слаба.

Подсећамо вас да бирајући Едуку, бирате и целовиту подршку наставном процесу. Ту подршку чине:

 

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа