Садржина новог Едукиног уџбеника Хемија за седми разред основне школе ауторки Данице Павловић и Данијеле Малинар зналачки је методичко- -дидактички осмишљена с намером да буде подстицајна и за ученике и за наставнике.  Бројним питањима и начином излагања подстиче ученике на активан однос према градиву, логичко размишљање и извођење одговарајућих закључака. Осим стандардног уџбеничког материјала, у сваком поглављу налазе се и делови који сажимају обрађено градиво (Важно је да знаш, Одговори на питања, Сада знаш, Провери своје знање) и делови коју су осмишљени да заинтересују ученике за обрађено градиво (За оне који желе више, Занимљивости).

Лабораторијске вежбе су веома добро осмишљене и омогућавају ученицима да теоријски стечена знања повежу са екперименталним опажањима; осим тога, једноставне су, не захтевају специфично посуђе и хемикалије и могу се извести у свакој учионици за хемију, а већину њих ученици могу изводити и код куће. У вежбама се не користе опасне супстанце или материјали који могу бити опасни по здравље ученика.

Дигитални уџбеник Хемија 7 на Мозаик платформи проширује и чини садржаје овог штампаног уџбеника динамичним и интерактивним.

Уџбенички комплет прати и приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (штампани, ЦД и на Едукином сајту и порталу.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа