ИЗ МУЗИЧКЕ КУТИЈЕ – уџбеник музичке културе за седми разред аутора Борис Марковића

Из музичке кутије – назив је новог уџбеника за музичку културу за седми разред, који је аутор Борис Марковић реализовао према новом Програму наставе и учења. Све лекције унутар предвиђених наставних тема усмерене су на исходе и наставнику пружају разноврсну и прецизну дидактичку апаратуру за обраду, односно утврђивање, а посебна пажња посвећена је корелацији с другим предметима, као и пројектним задацима. За сваки аудио пример дат је дидактички оквир који усмерава ученика на начин слушања музике. Све области су детаљно обрађене, а музичко извођаштво је, поред једногласних и двогласних примера, обогаћено аранжманима за дечји оркестар које је посебно за Едуку урадила композиторка Наташа Ђурагић.

Компакт-диск, поред репрезентативних снимака музичких дела, доноси и снимљене клавирске пратње песама које ће ученику омогућити самостално увежбавање.

На МОЗАИК ПЛАТФОРМИ уџбеник је добио и савремени дигитални облик у који су имплементирани аудио и видео примери. Док разноврсни задаци и 3Д садржаји треба ученике да додатно мотивишу у процесу самосталног учења, посебну новину, произашлу из савремене методологије наставе и развоја ИКТ, представљају видео-туторијали за извођење одређених композиција, као и дидаткички видео-интервјуи који су уметници, композитори и извођачи тематски повезани са наставним програмом, такође екслузивно снимили за Едуку. Коначно, уџбенички комплет чине и други материјали, као што су додатни музички аранжмани, дидактички постери за опремање музичког кабинета итд.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа