ГЕОГРАФИЈА 7 – уџбеник за седми разред основне школе

Ауторке: Наташа Басарић, Данијела Стојановић

Нови  уџбеник Географија за седми разред основне школе   у потпуности прати нови План и програм наставе и учења, у складу са предвиђеним стандардима, циљевима и исходима наставе и учења. На ученицима јасан и приступачан начин, подстицајно и занимљиво, обрађује наставне садржаје који су везани за континенте и изучавање регионалне географије.

Сваку лекцију и област прати одговарајућа и функционално конципирана дидактичко-методичка апаратура, која јасно и прегледно води ученика кроз поступно усвајање нових знања. Садржи разнолике и интерактивне налоге, задатке и систематизације градива: Обнови и одгонетни; Истражи и ти!; Географске занимљивости; Размисли, одговори и закључи. Осим тога, уџбеник садржи и неопходне нелинеарне текстове: табеле, графиконе, мапе ума (појмовне мапе), карте и фотографије. Посебну вредност у уџбенику представљају пројектни задаци и тестови на крају сваке области. Оно што овај уџбеник одваја од осталих јесу неме карте континената за уписивање географских појмова и развој картографске писмености.

Уџбеник подстиче функционална знања ученика и даје могућност да ученик према својим интересовањима, на интерактиван и сврсисходан начин, самостално истражује и усваја дате програмске садржаје према исходима. 

         Уџбеник прати и дигитални уџбеник на Мозаик платформи који својим бројним и разноврсним интерактивним садржајима доприноси стваралачком учењу.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа