Због коришћења годишњег одмора радно време књижаре "Едука"  у периоду 20.07.2020. до 02.08.2020.  је од 10 до 18 часова радним данима, а  од 8 до 16 часова суботом.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа