Драги наставници биологије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.   
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


4. недеља

Аутори: Весна Милетић, Душица Комановић

5. разред

Наставна јединица: Једноћелијски и вишећелијски  организми

1. Презентација: https://docs.google.com/presentation/d/1RkJqswKe3XQAmdCWYcFdStAvpr8zrSDLfS2hp_7ADi4/edit?usp=sharing

2. Листић за понављање/ упитник (самопроцена) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdILHVp1hILRAjWgwIAD2s5r5HSTKRovFTnFM_25N5AZRnnQg/viewform?usp=sf_link

3. Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/4327443

6. разред

Наставна јединица: Једноћелијски организми(бактерије, амебе, квасац)

1. Презентација https://docs.google.com/presentation/d/1i0n3zp9MSRd-GvRJsJ46rfEYFH_D-alokQM3g4IMcKs/edit?usp=sharing

2. Листић за вежбање https://docs.google.com/document/d/1qjdQeoXtNIkjs2TC3-D6LJwTQdFpwoAg57g9QteD2V8/edit?usp=sharing

3. Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/4358341

7. разред

 Наставна јединица: Правила наслеђивања

1. Презентација https://docs.google.com/presentation/d/17cio69EaWbhyBoliRJAMSR1QP5wQtEnZTTy2O6SS1T8/edit?usp=sharing

2. Листић за понављање https://docs.google.com/document/d/1YWRiTEdRj2fyjiRGPkHNo3LtsKC8zoQeKuXIOaHY2Ds/edit?usp=sharing

3. Игрица за вежбање https://www.educaplay.com/learning-resources/6926923-osnovni_pojmovi_u_nasle_ivanju.html

8. разред

Наставна јединица: Нивои организације живог света

1. Презентација https://docs.google.com/presentation/d/1jYhdWk73zKAOc2e8eAiqNS06Uc-B-MaaJSBIngvw7E4/edit?usp=sharing

2. Листић за понављање/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxi_oBjDTboSS_ivv496VOI1_6DczMxCo1XjrFv5tqLyS8uA/viewform?usp=sf_link

3. Игрица за вежбање https://www.educaplay.com/learning-resources/6891907-nivoi_organizacije_zivog_sveta.html


 5. недеља

5. разред

Груписање живих бића

1. Презентација

https://docs.google.com/presentation/d/1ywkawJznnSwFVAXPCdKbPdBNzgmYjXQg1dU9MFj-jQk/edit?usp=sharing

2. Листић за понављање

https://docs.google.com/forms/d/1_GLVzYnpFPW0b8Z8flaF9mwOiabXAwDQf8hWrf2cxqA/edit?usp=sharing

3. Игрица за вежбање

https://www.educaplay.com/learning-resources/7000081-grupisanje_zivih_bi_a.html

4. Упитник

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWPxsiJkqvQBKOz_FZRBGuEr8Z0CbUEIMvqqNKOkxfk4zJAQ/viewform?usp=sf_link

6.разред

Удруживање ћелија у колоније и вишећелијски организми

1. Презентација

https://docs.google.com/presentation/d/1R6eXkPg1vcGm2BwEuOQSo6GNAYvOj-nfrur7yMCYtk0/edit?usp=sharing

2. Листић за понављање

https://docs.google.com/forms/d/1wbe-ZzcOppgc8Rpudd3TJ2gT2ZmjSvEcFBP4Sggrsfc/edit?usp=sharing

3. Игрица за вежбање

https://www.educaplay.com/learning-resources/6987758-vise_elijski_organizmi.html

4. Упитник 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTwl0ifu-8GU0U7LGk3bKvxtotBszsjg2nhlSgfC6jvXKEHw/viewform?usp=sf_link

7. разред 

Наслеђивање пола и наследне болести

презентација

https://docs.google.com/presentation/d/1sgTn-lW1SYqESy4Xq8GcjtFZLl5jiuLxjshXA0-dyHU/edit?usp=sharing

листић за понављање

https://docs.google.com/forms/d/1Jxuqh3fLlWdUXJEeK-wyPbWhajrvw3dunOhDROkOFrM/edit?usp=sharing

игрица за вежбање

https://www.educaplay.com/learning-resources/7000771-nasledne_bolesti.html

Упитник:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxi_oBjDTboSS_ivv496VOI1_6DczMxCo1XjrFv5tqLyS8uA/viewform?usp=sf_link

8. разред 

Предмет истраживања, историјски развој и значај биологије

1. Презентација

https://docs.google.com/presentation/d/1Hgyq-hzXvK3hLeH3tVX2ScUL0sQtHH3z8Mw9qIxVbRI/edit?usp=sharing

2. Листић за понављање

https://docs.google.com/forms/d/1i_JfcIqO87XYvS6wcJJrwQZBvv7160XZkKPGG_zWZqo/edit?usp=sharing

3. Игрица за вежбање

https://www.educaplay.com/learning-resources/7001428-podela_ekologije.html

4. Упитник 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7YEhCweYkNyxOUSGIUQx_ifMrHYM8We8RO1XA6k4Ysuu4lg/viewform?usp=sf_link