Драге учитељице и учитељи четвртог разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


17. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица:  "Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем" - утврђивање, 79. час 

1. Презентација: Једначине са сабирањем и одузимањем by branislava73 on Genially

2)  Провера кроз игру: Неједначине са сабирањем и одузимањем

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Пепељуга, Александар Поповић

1. Презентација: А. Поповић: Пепељуга by Milica Petrovic on Genially

2. Упитник: Пепељуга, Александар Поповић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Чиме се баве људи у Србији, обрада

1. Презентација: Чиме се баве људи у Србији by Milica Petrovic on Genially

2) Упитник: Чиме се баве људи у Србији


 18. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица: "Рогљаста и обла тела" - обрада

1. Презентација са игрицама: Рогљаста и обла тела by branislava73 on Genially

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Писање бројева, обрада, 85. час

1. Презентација:  Писање бројева, 1. час обраде by Milica Petrovic on Genially

2. Упитник: Писање бројева

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Природна богатства и делатности људи у Србији, утврђивање, 34. час

1. Презентација: Природна богатства и делатности људи у Србији by Milica Petrovic on Genially

2) Упитник: Природна богатства и делатности људи у Србији


19. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица: Својства квадра и коцке, обрада

1. Презентација са игрицама: Својства квадра и коцке by branislava73 on Genially

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Златно јагње, Светлана Велмар Јанковић - обрада

1. Презентација:  С. В. Јанковић: Златно јагње by Milica Petrovic on Genially

2. Упитник: Златно јагње, Светлана Велмар Јанковић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:  Кретање, обрада

1. Презентација: Кретање, 36. обрада by Milica Petrovic on Genially

2) Упитник: Кретање


20. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица:  Израчунавање површине коцке и квадра (утврђивање)

1. Презентација са игрицама: Израчунавање површине квадра и коцке by branislava73 on Genially

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Народна прича: Најбоље задужбине (обрада)

1. Презентација:  Најбоље задужбине, народна прича by Milica Petrovic on Genially

2. Упитник: Најбоље задужбине, народна прича

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:  Клатно, обрада

1. Презентација: Кретање, 36. обрада copy by Milica Petrovic on Genially

2) Упитник: Клатно


21. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица:  "Множење и дељење до 1 000" - обнављање

1. Презентација са  интерактивним задацима: Множење и дељење до 1 000 by branislava73 on Genially

2. Игрица: https://wordwall.net/play/10517/655/527

СРПСКИ ЈЕЗИК

 Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Љ. Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа (обрада)

 1. Презентација:  Aждаја свом чеду тепа, Љ. Ршумовић by Milica Petrovic on Genially

2. Упитник: Аждаја своме чеду тепа, Љ. Ршумовић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:  Проучавамо природне појаве – електрицитет

1. Презентација: Проучавамо природне појаве– електрицитет by Milica Petrovic on Genially

2) Упитник: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl29WNdEAXwlQGJv_JGmxVZWuqFq1yj0MU5agpkQNwAb6LGQ/viewform


 22. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица:   "Множење природних бројева декадном јединицом" - утврђивање

1. Презентација са  интерактивним задацима:

Множење природних бројева декадном јединицом by branislava73 on Genially

2. Игрица: Декадне јединице

СРПСКИ ЈЕЗИК

 Аутор: Милица Петровић

 Наставна јединица:  Х. К. Андерсен: Ружно паче, обрада

 1. Презентација:  Ружно паче, Х. К. Андерсен by Milica Petrovic on Genially

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:  Проучавамо природне појаве – магнетизам, обрада

1. Презентација: Проучавамо природне појаве– магнетизам by Milica Petrovic on Genially

2. Упитник: Проучавамо природне појаве – магнетизам


 23. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица:   "Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем" - утврђивање

1. Презентација са  интерактивним задацима:

Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем by branislava73 on Genially

2. Игрица: Множење вишецифреног броја једноцифреним. Задаци преузети из Едукиног уџбеника

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:  Употреба наводника и заграда, проширивање и обрада

1. Презентација: Употреба наводника и заграда, обрада by Milica Petrovic on Genially

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:  Проучавамо природне појаве – светлост, обрада

1. Презентација: Проучавамо природне појаве – светлост, обрада by Milica Petrovic on Genially


 24. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица:   "Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем" - обрада

1. Презентација са  интерактивним задацима:

Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем by branislava73 on Genially

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:  Мајка, Р. Јовановић - обрада

1. Презентација:  Мајка, Раде Јовановић, обрада by Milica Petrovic on Genially

2. Упитник: Мајка, Раде Јовановић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Проучавамо природне појаве – звук, обрада

1. Презентација: Проучавамо природне појаве – звук by Milica Petrovic on Genially