Драге учитељице и учитељи четвртог разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


32. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица: Зависност количника од промене дељеника и делиоца - утврђивање

1. Презентација са  интерактивним задацима:

https://view.genial.ly/60882ac1acba5e0d31fe10b2/social-horizontal-post-zavisnost-kolichnika-od-promene-deenika-i-delioca

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Субјекат

1. Презентација:  https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5jnJ3z-GDyKI0eRRB?e=Nnwlks

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Први српски устанак

1. Презентација: https://view.genial.ly/609302f14039590d2f0ad7a4/interactive-image-pid4-61-prvi-srpski-ustanak-obrada