Драги наставници хемије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмондо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


32. НЕДЕЉА

СЕДМИ РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Хидроксиди - формуле, називи, својства - обрада, 64. час

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5jm_z-FPOzAZLFJc1?e=kqxaVL

2) Гугл тест: Хидроксиди - формуле, називи, својства

3) Петоминутна провера: https://1drv.ms/w/s!AssAL6lEZxb5jm7IJJzPDhvCslQ1?e=WALd3m

ОСМИ  РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Мере заштите животне средине - утврђивање

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5jnGNu33vbiDFOXpt?e=CcW1lY