Драги наставници хемије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмондо или их шаљете ученицима на мејл.   
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


1.

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Материјали:

1) Упитник Хемија и њен значај https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxGV46FLFXJVNUmCqn6QFmxlPOhvvPqhOwq-CvYp6d8OLgCA/viewform?usp=sf_link    Копирате линк и делите ученицима.  

2) Супстанце и врсте супстанце (презентација)     ..... ППТ

https://drive.google.com/file/d/10Y3Aa-8t-ulvNi9gKUC95lwEwtpFKG4x/view?usp=sharing  Копирате линк и делите ученицима.

3) Упитник (Супстанце и врсте супстанце)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCNkjMvpzJUcLRQqQfVxZjGg5jl-P631_9dS4fa-_wErlgJA/viewform?usp=sf_link    Копирате линк и делите ученицима.  

4) Хемија и њен значај, презентација за уводни у прилогу


2.

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Хемијска лабораторија и експеримент

1) Презентација (у прилогу)  ППТ

2) Тест/упитник (делите копирањем линка)

https://docs.google.com/forms/d/1D4WbNoejkRQ863SXtkyq4h8xn659u5koCLQDLzFjgSY/viewform

8. разред

 Аутори: Даница Павловић, Маја Радмановић  

 Наставна јединица: Неметали

1) Презентација/квиз (у прилогу)   ППТ


3.

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Рад у хемијској лабораторији

1) Презентација 

2) Упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclnZTKYgNuso3tRTF98i0LM0Jx9Xf5Fja4y1eawVz0G9c5pQ/viewform

 

Наставна јединица: Мерење

1) Презентација

2) Упитник https://docs.google.com/forms/d/13KqKPSr0DeQDFfECJkD683NQsWGh2wT7PbQcKW9cO4g/viewform

 

8. разред

Аутор: Даница Павловић

Наставна јединица: Неметали, физичка својства и заступљеност у природи

1) Презентација

2) Листић за вежбање (у прилогу)

 

Наставна јединица: Водоник и кисеоник

1) Презентацијa, Презентација

2) Листић за вежбање 1 https://docs.google.com/document/d/1468SV2DknGRGS9ME6Nx-DUl2EACG_Gd8ZZkMB_RHQ40/edit?usp=sharing

    Листић за вежбање 2  https://docs.google.com/document/d/1USpnH2FFSvRg1ZLYFEgCp8YU14XVpWNVxVOhxJ-Wmv8/edit?usp=sharing

 

Аутор: Даница Павловић

Наставна јединица: Кисеоник

1) Презентација

Аутори: Даница Павловић, Маја Радмановић

1) Квиз: НЕМЕТАЛИ


4.

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Физичке и хемијске промене супстанци

1) Презентација

2) Упитник https://docs.google.com/forms/d/1NOpwMJoX-qiEePGSl_LXnOoSuADWURPnU3qwYgf9uNU/viewform

 

Наставна јединица: Физичка и хемијска својства супстанци

1) Презентација 

2) Упитник https://docs.google.com/forms/d/1PDDuRK43tWdNsWX3cwJBBMARkIzOI9ISetKWhJ0cS6c/viewform

8. разред

Аутор: Даница Павловић

Наставна јединица: СУМПОР својства и примена

1) Презентација 

Наставна јединица: АЗОТ  својства и примена 

1) Презентацијa


8. разред 

Аутор: Даница Павловић

Наставна јединица: Угљеник, својства и примена

1) Презентација