Драге учитељице и учитељи првог разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмонда и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


11. НЕДЕЉА

Српски језик: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: "Јесења песма" Д. Радовић (обрада)

1) Презентација с квизом:

  https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihXdt4Ehhm_Er8vZ0  

Математика (Ивана Јухас): Весна Ристић

Наставна јединица: Бројеви 1,2,3,4 и 5 (утврђивање)

1)Презентација са квизом

https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihXlt4Ehhm_Er8vZ0

Математика (Љ. Вдовић, Б. Матијевић, Р. Јанаћковић): Ивана Павковић

Знак > и < (обрада)

1) Презентација са игром и квизом

https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihgJt4Ehhm_Er8vZ0

Свет око насИвана Павковић

Наставна јединица: ПОРОДИЦА

1) Презентација са квизом и игром

 https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihXpt4Ehhm_Er8vZ0


12. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор : Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: Дете, Љубивоје Ршумовић

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hC3g043jufedMdDh?e=8MgsWl

2) Квиз: Дете - Љубивоје Ршумовић

https://1drv.ms/u/s!AssAL6lEZxb5hC6Bc0VmhfXLxWEY?e=y1sjUh

y2mate.com - Dete nije igracka - Decje pesme.mp3

y2mate.com - Ljubivoje Ršumović - Dete.mp3

МАТЕМАТИКА

Аутор: Весна Ристић

 Наставна јединица: Одузимање - умањеник, умањилац и разлика.

1) Презентација: 58. Одузимање – умањеник , умањилац и разлика.pptx

2) Квиз: Одузимање – умањеник , умањилац и разлика

Аутор: Ивана Павковић

Наставна јединица: Знак плус, минус и једнако

1) Презентација: Плус,Минус,Једнако - обрада.ppt

2) Квиз: Знак плус, минус и једнако - Делови питања су преузети из Едукиног уџбеника Математика 1а, аутора Љ.Вдовић и Мудрице

СВЕТ ОКО НАС

 Аутор: Ивана Павковић

 Наставна јединица: ,,Мој дом" - обрада

1) Презентација: Мој дом - обрада.ppt

2) Квиз: Мој дом - Делови питања преузети из Едукиног уџбеника Свет око нас 1а, аутора И. Јухас и Мудрице 1


 13. НЕДЕЉА

Српски језик: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: "Дете", Љубивоје Ршумовић (обрада)

1) Презентација с квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgigRRt4Ehhm_Er8vZ0

2) Аудио https://1drv.ms/u/s!AsyuqRyRslgihjDQXsjy1ZmBj4mY?e=xLrnjQ

 

Математика (Ивана Јухас): Весна Ристић

Наставна јединица: Сабирци, збир (утврђивање)

1)Презентација са квизом https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihjlt4Ehhm_Er8vZ0

2) Слагалица https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgihj5t4Ehhm_Er8vZ0

Наставна јединица: Умањеник, умањилац, разлика (обрада)

1) Презентација са квизом https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihjtt4Ehhm_Er8vZ0

 

Математика (Љ. Вдовић, Б. Матијевић, Р. Јанаћковић): Ивана Павковић

Наставна јединица: Умањеник, умањилац, разлика (утврђивање)

1) Презентација са игром и квизом https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgigQlt4Ehhm_Er8vZ0

 

Свет око насИвана Павковић

Наставна јединица: Празници и обичаји (утврђивање)

1) Презентација са квизом и игром https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihidt4Ehhm_Er8vZ0

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgihivH0qc7q24fBwW6


14. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка : Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: "Први дан у школи", Б. Ољачић

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihnA1LLCclB_vFJOW

МАТЕМАТИКА (по Ивани Јухас) 

Ауторка: Весна Ристић

 Наставна јединица: Сабирање и одузимање

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihnJ-P3EIKgX8b9zo

МАТЕМАТИКА(Вдовић, Јанаћковић, Матијевић)

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Број 6 (обрада)

1) Презентација са квизом и игром: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihndt4Ehhm_Er8vZ0