Драги наставници Технике и технологије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.   
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


1.

5. разред

Аутор: Никола Милошевић

Наставна јединица: Појам и значај технике и технологије

1) Презентација као подршка самосталном учењу    ППТ

2) Гугл упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxiESrzm_UgpJnMMG6DnlQB0MNJyaD06NKDR_rPJRxFKj6Dw/viewform?usp=sf_link


 2.

6.разред

Аутор: Никола Милошевић

Наставна јединица: Просторно и урбанистичко планирање

1) Презентација https://drive.google.com/file/d/18D9uvtwShB8xEsMha9k4gVw0qPyeKpLa/view?usp=sharing

2) Тест/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3HLrVjm3zXvWuAxtdiMGln3yKTgjFByw5koadLlp39aGKGw/viewform?usp=sf_link

 

Наставна јединица: Култура становања у урбаним и руралним срединама

1) Презентација https://drive.google.com/file/d/1DnbZ1SACevw0DZLxQn4OrwZ-d0uZaSHQ/view?usp=sharing

2) Тест/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL5OL-FcGHQVwo2Nx27mAsrBNP37vW2i6a2QghgoH1LmD_Pg/viewform?usp=sf_link


5. разред

Аутор: Никола Милошевић

Наставна јединица: Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу

1. Презентација  https://drive.google.com/file/d/1EXB-bt5t4y5-UQev4urTdAutepk0ACNG/view?usp=sharing

2. Упитник   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKtPdPQ5KiXYPWyxos7d_0_KLwLb-EkedVw2VR502jQmJ86w/viewform?usp=sf_link

 

6. разред

Аутор: Никола Милошевић

Наставна јединица:  Кућне инсталације

1. Презентација https://drive.google.com/file/d/1D4BJOwomnVIweBqwO6sXO0lY2kr15-6t/view?usp=sharing

2.Упитник   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw82HTgB1sI5FrKBFQj6VVy1BpIrQa18ynhP3zVtWbLiIuig/viewform?usp=sf_link


4.

5. разред

Аутор: Никола Милошевић  

Наставна јединица: Улога, значај и историјски развој саобраћаја. Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени

1) Презентација https://drive.google.com/file/d/1REOlwZ4ADhbvO0Ir7UlOGFgehgVgA5nd/view?usp=sharing

2) Тест/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxCD_Z1cmQnxq1AqmyjDVmrFWFE7iBs9pGlJ1mbpVm4Q_O6g/viewform?usp=sf_link

6. разред

Аутор: Никола Милошевић

Наставна јединица: Саобраћајни системи и грађевински објекти у саобраћају

1) Презентација: https://drive.google.com/file/d/19WA8ExlfRcukepFLJkNjRN45tC0RJ7pT/view?usp=sharing

2) Тест/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl-vpZnOy0t2aj7RoVCi_uw2oPq0CP0iKoHeL55EHo0y8AUA/viewform?usp=sf_link