Драги наставници Технике и технологије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


32. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. РАЗРЕД

Наставна јединица: Конструкторско моделовање - Угаоник

1. Презентација: 63-64- 5.razred..pptx

6. РАЗРЕД

Наставна јединица: Конструкторско моделовање -Модел кућице за птице

1. Презентација: 63-64 - 6.razred..pptx

7. РАЗРЕД

Наставна јединица: Конструкторско моделовање - Модел виљушкара

1. Презентација: https://drive.google.com/file/d/16ZH8rqznXfmVU8mOyrW94UyncGu3_EvX/view?usp=sharing

8. РАЗРЕД

Наставна јединица: Конструкторско моделовање - Имитација грејне плоче електричног шпорета

1. Презентација: 63-64- 8.razred..pptx