Драги наставници Технике и технологије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


17. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

 5. разред

Наставна јединица: Програму за обраду текста - Microsoft Word -

1. Презентација: 33-34 - 5.razred.pptx

2. Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/1F4E420wOTxk6rGlbwq8G6zibCbSWXmDDRbe9YQhSKHc/edit?usp=sharing

6. разред

 Наставна јединицаСИСТЕМ ГРАДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И БРСТЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

 1. Презентација: 33-34 - 6.razred.pptx

 2. Упитник/ тест са повратном информацијом: https://docs.google.com/forms/d/1cewvIloU-t4u2QBLv_S5eLa4ZBBni7dtFuNl7sFkPE8/edit?usp=sharing

7. разред

 Наставна јединица: Материјали у машинству

1. Презентација: 33-34 - 7.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: 

https://docs.google.com/forms/d/1i91Ji8YNz34dvKzuU4ciITRtvpI7SQn3h3nrgLSofww/edit?usp=sharing

 8. разред

Наставна јединицаОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   

1. Презентација: 33-34 - 8.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ


 18. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: Интернет претрага и приступ online ресурсима

1. Презентација: 35-36 - 5.razred.pptx

2. Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/11aPBhjrQByF3qn2tzKPvx0lsn5n0V-yW4Zwjb9yOJQQ/edit?usp=sharing

6. разред

Наставна јединица: ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

1. Презентација: 35-36 - 6.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом:

https://docs.google.com/forms/d/1JBsTK4WmbAC-wV6v8xZxOhfuHNHy9GtnQqs51ZJyq5A/edit?usp=sharing

7. разред

Наставна јединица: ΜΕΡΕЊΕ И КΟΗΤΡΟЛΑ – појам и примена мерних средстава

1. Презентација: 35-36 - 7.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом:

https://docs.google.com/forms/d/1OUp4o7v3YrviiUeJWzh2q6z7S6XMYlkgjLtaRonWXGM/edit?usp=sharing

8. разред

Наставна јединица: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР
1. Презентација: https://drive.google.com/file/d/1XlTswndQdGnfagsSFzLTEuGhVpg5uz4m/view?usp=sharing

2. Упитник/ тест са повратном информацијом:

https://docs.google.com/forms/d/1aNG4XiKl4UX4u0EG_LMfLiQx0gzp-G2RLbfiXCQMXjQ/edit?usp=sharing


19. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА ЗЕМЉИ (енергија и материјали), РЕЦИКЛАЖА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Презентација: 37-38 - 5.razred.pptx

2. Упитник/тест: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА ЗЕМЉИ И РЕЦИКЛАЖА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6. разред

Наставна јединица: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И РЕЦИКЛАЖА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Презентација: 37-38- 6.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И РЕЦИКЛАЖА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

7. разред

Наставна јединица: ΤΕΧΗΟЛΟГИͿΑ ΟБΡΑДΕ ΜΕΤΑЛΑ (са скодањем струготине и без скидања струготине) И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ОБРАДЕ

 1. Презентација: 37-38 - 7.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом:

ΤΕΧΗΟЛΟГИͿΑ ΟБΡΑДΕ ΜΕΤΑЛΑ (са скодањем струготине и без скидања струготине) И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ОБРАДЕ

8. разред

Наставна јединица: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР   

1. Презентација: 35-36 - 8.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР


 20. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ВРСТЕ, СВОЈСТВА И ПРИМЕНА ПРИРОДНИХ МАТЕРИЈАЛА

1. Презентација: 39-40 - 5.razred.pptx

2. Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/1Gsif4bipyqpbrwVY_ja2Aq3K-ZfGY5Bd-dEycrEGpVk/edit?usp=sharing

6. разред

Наставна јединица: ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

1. Презентација: 39-40 - 6.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: https://docs.google.com/forms/d/1jXBHgFvxqohjPVIjzUj18xZovSw-raxexyWWwtvb60k/edit?usp=sharing

7. разред

Наставна јединица: ЕЛЕМЕНТИ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА 

1. Презентација: https://drive.google.com/file/d/1dQIq3Vtao4uD_7S1JxXUCWAYxlcXijF7/view?usp=sharing

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: 39-40 - 7.razred.pptx

8. разред

Наставна јединица: САСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛА

1. Презентација: 39-40 - 8.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: https://docs.google.com/forms/d/1XDEcPxYIjsTGq_jjpAcQAwcvj51wOE9wbMwZt98i0cw/edit?usp=sharing


21. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА

1. Презентација: 41-42 - 5.razred.pptx

2. Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/1sMy3agsp8n5YaEpeOUUuOi540NHh4idrCDTor70kQoU/edit?usp=sharing

6. разред

Наставна јединица: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. Презентација: 41-42 - 6.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: https://docs.google.com/forms/d/13kF86DGcPpJOJr1cvIlm6vgoA75XwePCO7Pjajgp2Jw/edit?usp=sharing

7. разред

Наставна јединица: ПРОИЗВОДНЕ МАШИНЕ – врсте, принцип рада, појединачна и серијска производња

1. Презентација: 41-42 - 7.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: https://docs.google.com/forms/d/1AkKDLzweTbeqE_Vk-Y5RGw6aFxYH-Ysncflo06JhHOw/edit?usp=sharing

8. разред

Наставна јединица:  КОРИШЋЕЊЕ ФАЗНОГ ИСПИТИВАЧА И МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА МУЛТИМЕТРОМ  

1. Презентација: 41-42 - 8.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: https://docs.google.com/forms/d/1EHSM9rVy9vKL3M_fgaH_4L1NlDN8lHHDgH2O4dVFRHs/edit?usp=sharing


 22. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА

1. Презентација: 43-44 - 5.razred.pptx

2. Упитник/тест: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА

6. разред

Наставна јединица: ЗАНИМАЊА У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

1. Презентација: 43-44 - 6.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом ЗАНИМАЊА У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

7. разред

Наставна јединица: ПОГОНСКЕ МАШИНЕ – МОТОРИ (хидраулични и пнеуматски)

1. Презентација: 43-44 - 7.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом ПОГОНСКЕ МАШИНЕ – МОТОРИ(хидраулични и пнеуматски)

8. разред

Наставна јединица:  ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

1. Презентација: 43-44 - 8.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ


 23. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

 5. разред

 Наставна јединица: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ И ПРЕРАДЕ КОЖЕ И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

 1. Презентација: 45-46 - 5.razred.pptx

2. Упитник/тест: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ И ПРЕРАДЕ КОЖЕ И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

6. разред

Наставна јединица: МОДЕЛОВАЊЕ МАШИНА И УРЕЂАЈА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ПОЉОПРИВРЕДИ ИЛИ МОДЕЛА КОЈИ КОРИСТИ ОБНОВЉИВИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ

 1. Презентација: 45-46 - 6.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом

МОДЕЛОВАЊЕ МАШИНА И УРЕЂАЈА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ПОЉОПРИВРЕДИ ИЛИ МОДЕЛА КОЈИ КОРИСТИ ОБНОВЉИВИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ

7. разред

Наставна јединица: ПОГОНСКЕ МАШИНЕ – МОТОРИ (топлотни мотори)

 1. Презентација: 45-46 - 7.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом

ПОГОНСКЕ МАШИНЕ – ТОПЛОТНИ МОТОРИ

8. разред

Наставна јединица:  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ И АПАРАТИ У ДОМАЋИНСТВУ

1. Презентација: 45-46 - 8.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ И АПАРАТИ У ДОМАЋИНСТВУ


 24. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА

1. Презентација: 47-48 - 5.razred.pptx

2. Упитник/тест: ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА

6. разред

Наставна јединица: МОДЕЛОВАЊЕ МАШИНА И УРЕЂАЈА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ПОЉОПРИВРЕДИ ИЛИ МОДЕЛА КОЈИ КОРИСТИ ОБНОВЉИВИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ

1. Презентација: 47-48 - 6.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом:

https://docs.google.com/forms/d/1sue5GFC9u3E8qUPRQRg9sEdLpKIszFWxToNIyNK6ZAM/edit?usp=sharing

7. разред

Наставна јединица: ПОЈАМ, ВРСТА, НАМЕНА И КОНСТРУКЦИЈА РОБОТА (механика, погон и управљање)

1. Презентација: 47-48 - 7.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: ПОЈАМ, ВРСТА, НАМЕНА И КОНСТРУКЦИЈА РОБОТА (механика, погон и управљање)

8. разред

Наставна јединица:  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ И АПАРАТИ У ДОМАЋИНСТВУ

1. Презентација: 47-48 - 8.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом:

https://docs.google.com/forms/d/10UoxsN_alZa19ez_Jh2Yq08IRHC30zzLb9zXIurCT3Y/edit?usp=sharing