Драги наставници Технике и технологије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


11. НЕДЕЉА

Аутор:

Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ПРИБОР ЗА ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, ФОРМАТИ ПАПИРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И РАЗМЕРА

1. Презентација: 21-22 - 5.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: https://docs.google.com/forms/d/1oWg06vcvo6t1r9v3NSVy2WvMLW6K1VM5AOIvHlARw8U/edit?usp=sharing

 

6. разред

Наставна јединица: ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

1. Презентација: 21-22 - 6.razred.pptx

2. Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/1CxERJXjDDZ7LjbFiZplsDY_U1Ad1-iN6FyBpkQ3LcYA/edit?usp=sharing


12. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ТИПОВИ И ДЕБЉИНА ЛИНИЈА И ГЕОМЕТРИЈСКО ЦРТАЊЕ

1. Презентација: 23-24 - 5.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: ТИПОВИ И ДЕБЉИНА ЛИНИЈА И ГЕОМЕТРИЈСКО ЦРТАЊЕ

6. разред

Наставна јединица: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРУ програм Envisioneer Express 7.0 

1. Презентација: 23-24 - 6.razred.pptx

2. Упитник/тест: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРУ програма Envisioneer Express 7.0


13. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ЕЛЕМЕНТИ КОТИРАЊА

1. Презентација: 25-26 - 5.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом: ЕЛЕМЕНТИ КОТИРАЊА

6. разред

Наставна јединица: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА - програм Google SketchUp

1. Презентација: 25-26 - 6.razred.pptx

2. Упитник/тест: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА програм Google SketchUp


14. НЕДЕЉА

Aутор: Никола Милошевић

5. разред

Наставна јединица: ЦРТАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ЦРТЕЖА

1. Презентација: 27-28 - 5.razred.pptx

2. Упитник/ тест са повратном информацијом:

https://docs.google.com/forms/d/1oy7Nt4Mvk9e6KNZvPzLwsrfAKuyx0z7Zm16Lvquuo2k/edit

6. разред

Наставна јединица: TЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА цртање приземне куће у Google SketchUp-у

1. Презентација: 27-28 - 6.razred.pptx

2. Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/14WlMmYjQeGzT9WWtNMjaoQOu7rLxKMzu7kgW5eRIIQM/edit