Драге учитељице и учитељи трећег разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.   
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


1.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Ивана Павковић

Наставна јединица "Цврчак и мрав"

1) Презентација у прилогу (преузмите на рачунар)

2) Квиз:

 https://wordwall.net/resource/3794101/%d1%86%d0%b2%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%ba-%d0%b8-%d0%bc%d1%80%d0%b0%d0%b2 (копирате линк и делите)

 

Наставна јединица "Септембар"

Дигитална лекција за час обраде, утврђивања или говорну вежбу на тему "Јесен":

https://www.thinglink.com/scene/1355110587197030401  (копирате линк и делите)

 

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Припрема за иницијални тест или модел за самосталну израду ИНИЦИЈАЛНОГ ТЕСТА:

Гугл тест: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDiA2tXd5Fjbafj9ck1WJ8LsthrnLl_ypZ0rIovZ6oaC8SYQ/viewform?usp=sf_link  (копирате линк и делите)

Наставна јединица "Сабирање и одузимање до 100"

1) Материјал за вођено обнављање: https://view.genial.ly/5f440ef7891cc20d3a9fbff8/presentation-sabirae-i-oduzimae-do-100  (копирате линк и делите)

2) Гугл упитник: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf10mcOM3TiLyQIPNz4ZgR6NcXm5kiiXfLl8VxngFywVkvljg/viewform?usp=sf_link (копирате линк и делите)

3) Тест игра: https://view.genial.ly/5f44c7d2b8f2da0d414ebdd1/game-sabirae-i-oduzimae-do-100  (копирате линк и делите)

 

Наставна јединица: "Десетице и стотине прве хиљаде"

1) Презентација у прилогу (преузимате је на рачунар)

2) Гугл упитник: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--AdyLErFnKBhD3rPWE5FHtYQBL8NgyZAExle5TTn45kD9g/viewform?usp=sf_link (копирате је и делите)

3) Квиз:  https://view.genial.ly/5f43d86f891cc20d3a9fbd73/game-stotine-i-desetice-prve-hiade  (копирате је и делите) 


2.

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Стотине и десетице прве хиљаде 

1) Презентација: https://drive.google.com/file/d/1ouwtYcFiFNXX_XKyqGcvFbRG6nQPL456/view?usp=sharing (копирате линк и делите)

2) Тест/упитник: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--AdyLErFnKBhD3rPWE5FHtYQBL8NgyZAExle5TTn45kD9g/viewform?usp=sf_link (копирате линк и делите)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Јована Хајдер

Наставна јединица: "Домовина се брани лепотом", Љубивоје Ршумовић

Дигитална лекција: https://www.thinglink.com/scene/1357343568250798082 (копирате линк и делите)

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Маја Радмановић

Наставна јединица: Воде нашег краја

1) Презентација (у прилогу)    ППТ

2) Квизови (копирате линк и делите)

а)  https://edpuzzle.com/media/5f4ffb88f4386e3f7de28643

б)  https://edpuzzle.com/media/5f50deb476f3ef3fe49d7929

 


3.

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Упоређивање бројева до 1000

1) Презентација:Упоређивање бројева до 1000 (презентација са кратким квизом за коприрање и дељење)

2) Тест/упитник:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSPnRat1bBtfDmoyykoLvzEXyqVraJListP8n4nepokiMEeQ/viewform?usp=sf_link

(копирате линк и делите)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутори: Јована Хајдер и Маја Радмановић

Наставна јединица: Велико слово у писању имена народа

1) Дигитална лекција https://www.thinglink.com/scene/1360086743939809282

(копирате линк и делите)

2) Квиз презентација 


4.

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Римске цифре

1) Презентација: https://view.genial.ly/5f5c74fb3c6c490cee947a2e/presentation-rimske-cifre

2) Тест/упитник: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQFkWQcD1L4d-engwRTJ764srATaBitCgK5dxKq0Fjbr2g5w/viewform?usp=sf_link

(копирате линк и делите)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутори: Јована Хајдер

Наставна јединица: Збирне именице

Дигитална лекција: Збирне именице, обрада by Hajder  

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор : Маја Радмановић

Наставна јединица:Рељеф, воде и оријентација (систематизација)

1) Квиз презентација