Драге учитељице и учитељи трећег разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


17. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Бранислава Цуцић Толалов

Наставна јединица: Цртање паралелних правих

1. Презентација са квизом, туторијалом и игром: https://view.genial.ly/5ff85713bea52a0cee8b7c54/interactive-content-paralelne-prave-crtae-paralelnih-pravih  

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јована Хајдер

Наставна јединица: Изокренута прича

1. Дигитална лекција: https://www.thinglink.com/scene/1390050673961205761 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Ауторка: Санела Драча

Наставна јединица: Материјали (повратне и неповратне промене)

1. Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiRouhPICaJfv10kc

2. Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpoHy_1toVFKFI0egttuVK2SJ7dZXiIOGxBhD9a9c0upFM4Q/viewform?usp=sf_link


18. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Бранислава Цуцић Толалов

Наставна јединица: Врсте углова (обрада)

1) Презентација са квизом: https://view.genial.ly/600591ec32457a0d0e7d6739/interactive-content-vrste-uglova  

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Маја Радмановић

Наставна јединица: Писање бројева (обрада)

 1) Презентација са интерактивним задацима: https://view.genial.ly/60096cb70873600d031d00d8/presentation-pisae-broeva-obrada


 19. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Бранислава Цуцић Толалов

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 1000

1) Презентација са квизом: https://view.genial.ly/600c172aae03310d0c24d2c6/interactive-content-sabirae-do-1-000-234-123-234-128

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јована Хајдер

Наставна јединица: Лице и број глагола

 1) Дигитална лекција: https://www.thinglink.com/scene/1410453724987392003

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Ауторка: Драгана Јовановић

Наставна јединица: Топлотна проводљивост материјала

1) Интерактивна презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiVcM3uheeAEAtrAm


 20. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Бранислава Цуцић Толалов

Наставна јединица:  Сабирање до 1 000 (234 + 183; 234 + 197), утврђивање

1) Презентација са квизом:Сабирање до 1 000 (234 + 183; 234 + 197) by branislava73 on Genially

2) Игрица:Сабирање до 1 000 (234 + 183; 234 + 197) by branislava73 on Genially

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јована Хајдер

Наставна јединица: Глаголи, утврђивање

 1) Дигитална лекција:Глаголи-утврђивање by Hajderica


 21. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Бранислава Цуцић Толалов

Наставна јединица:  "Зависност збира од промене сабирака. Сталност збира" - утврђивање

1) Презентација са квизом: Зависност збира од промене сабирака. Сталност збира by branislava73 on Genially

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јована Хајдер

Наставна јединица:Креативне игре (укрштенице, осмосмерке, ребуси, асоцијације...) утврђивање

 1) Дигитална лекција: https://www.thinglink.com/scene/1416199684212391937

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Драгана Јовановић

Наставна јединица: Безбедно коришћење материјала

1) Презентација са квизом: Безбедно коришћење материјала.pptx


 22. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца

1) Интерактивна презентација: https://view.genial.ly/60291533fe22cc0d53be94b2/interactive-content-zavisnost-razlike-od-promene-umaenika-i-umaioca-stalnost-razlike

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јована Хајдер

Наставна јединица: Писање наслова књига, листова и часописа

Дигитална лекција: https://www.thinglink.com/scene/1418352290695217155


23. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Једначине са сабирањем - утврђивање

1) Интерактивна презентација: https://view.genial.ly/6033bd569fbc300d1674427d/interactive-content-ednachine-sa-sabiraem

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јована Хајдер

Наставна јединица: Употреба великог слова утврђивање 

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgS4jpAt7sRGk7MMD


24. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: 1) Интерактивна презентација:

https://view.genial.ly/603d210532567d0d0a51194c/interactive-content-ednachine-i-neednachine

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Maja Радмановић

Наставна јединица: Час посвећен Милеви Марић Ајнштајн

1) Интерактивна презентација са задацима https://view.genial.ly/6041fb6ebfab4f44fdb616d1/presentation-chas-posveen-milevi-mari-anshtan

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Ауторка: Драгана Јовановић

Наставна јединица: Кретање тела

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgUC38P8GMPi2fW6Q

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Утицај јачине деловања на пређено растојање тела

1) Презентација са задацима

https://view.genial.ly/603fa4e2f738340d9e7e7e72/interactive-content-3-razred-utica-achine-delovaa-na-preeno-rastoae-tela-obrada