НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ЕДУКИНИХ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

https://youtu.be/C39G66HN4po

 

 

Читанка, ауторке: Моња Јовић и Нада Тодоров

дигитални уџбеник - демо

Поуке о језику, ауторке: Јасна Игњатовић и Ивана Јухас

дигитални уџбеник - демо

Радна свеска, ауторке: Јасна Игњатовић, Ивана Јухас, Нада Тодоров и Стеванија Кеча

демо припрема

Читанка, аутори Моња Јовић, Нада ТодоровПоуке о језику, Јасна Игњатовић, Ивана ЈухасРадна свеска, Јасна Игњатовић, Ивана Јухас, Нада Тодоров, Стеванија Кеча

 

 

 

 

 

 

 

Математика 4а, ауторка: Софија Зарупски

Математика 4б, ауторка Софија Зарупски

дигитални уџбеник - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

 

Природа и друштво 4а, аутори: Зорица Веиновић, Вера Матановић и Владимир Бокић

Природа и друштво 4б, аутори: Зорица Веиновић, Вера Матановић и Владимир Бокић

дигитални уџбеник - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

 

Природа и друштво, уџбеник, ауторке: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић 

Природа и друштво, радна свеска, ауторке: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић

дигитални уџбеник - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

 

Музичка култура, ауторке: Мирјана Смрекар Станковић и Соња Цветковић

дигитални уџбеник - демо

Ликовна култура, аутори: Јелена Коштица и Горан Ратковић 

дигитални уџбеник - демо

демо припрема ликовна култура

демо припрема музичка култура

 

 

 

 

 

 

 

Lets move on! 4 Енглески језик, уџбеник, ауторке: Елвира Саваи и Лара Штамбук

Lets move on! 4 Енглески језик, радна свеска, ауторке: Елвира Саваи и Лара Штамбук

дигитални уџбеник - демо

демо припрема за Приручник