НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ЕДУКИНИХ УЏБЕНИКА ЗА 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

Читанка, ауторке: Јелена Журић и Моња Јовић

дигитални уџбеници - демо

Српски језик и језичка култура са вежбањима, аутор: Јелена Журић

дигитални уџбеници - демо

Радна свеска, српски језик, аутор: Јелена Журић

демо припрема

 

 

 

 

 

 

OVER THE MOON 8, енглески језик, уџбеник, ауторке: Лара Штамбук и Гордана Ракић

OVER THE MOON 8, енглески језик, радна свеска, ауторке: Лара Штамбук и Гордана Ракић

дигитални уџбеници - демо

демо припрема за Приручник

 

 

 

 

 

 

Биологија, уџбеник, ауторке: Весна Милетић и Душица Комановић

Биологија, уџбеник, ауторке: Весна Милетић и Душица Комановић

дигитални уџбеници - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

Географија, уџбеник, аутор: Кристина Ђорђевић

дигитални уџбеници - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

Историја, уџбеник, ауторке: Милица Омрчен и Невена Грбовић

демо припрема

 

 

 

 

 

 

Физика, уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, аутор: Нада Станчић

дигитални уџбеници - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

Хемија, уџбеник, ауторке: Даница Павловић и Данијела Малинар

Хемија, лабораторијске вежбе са збирком задатака, ауторке: Даница Павловић и Данијела Малинар

дигитални уџбеници - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура, уџбеник, аутори: Зоран Игњатовић и Драган Ђорђевић

дигитални уџбеници - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

Из музичке кутије, музичка култура, уџбеник, аутор: Борис Марковић

дигитални уџбеници - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

Информатика и рачунарство 8, уџбеник, аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Дарко Крсмановић, Милош Бајчетић

демо припрема

 

 

 

 

 

 

НОВО!

Техника и технологија, уџбеник, аутор: Зоран Лапчевић

Техника и технологија, радна свеска, аутор: Зоран Лапчевић

Упутство за коришћење материјала за конструкторско обликовање

дигитални уџбеници - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

НОВО!

Техника и технологија, уџбеник, аутори: Др Драган Голубовић, Небојша Голубовић

Техника и технологија, радна свеска, аутори: Др Драган Голубовић, Небојша Голубовић

Упутство за коришћење материјала за конструкторско обликовање

дигитални уџбеници - демо

 

 

 

 

 

 

Математика, уџбеник, ауторке: Радица Каровић и Сузана Ивановић

Математика, збирка задатака, ауторке: Радица Каровић и Сузана Ивановић

дигитални уџбеници - демо

демо припрема

 

 

 

 

 

 

Математика са збирком задатака, аутори: Дамир Омрчен и Бора Пешић

дигитални уџбеници - демо