Додатни материјали за 1. разред

Читалица писалица, вежбанка из Српског језика за 1. разред основне школе, ауторка Татјана Ковачев

Мудрица 1, збирка задатака из математике за 1. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Мудрица 1 збирка задатака из српског језика за 1. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Мудрица 1 збирка задатака из света око нас за 1. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Поведи ме испод дуге, блок-практикум за ликовну културу за први разред основне школе, Мирослав М. Маринковић, Надежда Драгичевић

 

Додатни материјали за 2. разред

Мудрица 2 збирка задатака из математике за 2. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Мудрица 2 збирка задатака из српског језика за 2. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Мудрица 2 збирка задатака из света око нас за 2. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

 

Додатни материјали за 3. разред

Мудрица 3 збирка задатака из математике за 3. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Мудрица 3 збирка задатака из српског језика за 3. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Мудрица 3 збирка задатака из природе и друштва за 3. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Математика 3, радна свеска, аутори Софија Зарупски и Бошко Влаховић

 

Додатни материјали за 4. разред

Мудрица 4 збирка задатака из математике за 4. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Мудрица 4 збирка задатака из српског језика за 4. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Мудрица 4 збирка задатака из природе и друштва за 4. разред основне школе, ауторке: Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Природа и друштво 4, вежбанка, ауторка Љиљана Вдовић

Математика 4, радна свеска, ауторка Софија Зарупски