Психологија за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и аминистрација

аутори: Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић и Зорана Јолић Марјановић

 

АIN TU, почетни уџбеник латинског језика за гимназије,

аутори: Војин Недељковић, Маријана Бакић, Јелена Савић

 

Језик, медији и култура, Приручник за ученике и наставнике за изборни програм у првом разреду гимназије

аутори: Светлана Безданов Гостимир, Светлана Торњански Брашњовић

 

Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

аутори: Др Оливера Радуловић, др Јелена Журић

 

Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

аутори: Др Душка Кликовац

 

Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

аутори: Др Оливера Радуловић, др Јелена Ангеловски, др Јелена Журић

 

Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

аутор: Др Душка Кликовац