Поштоване учитељице и учитељи,

За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.

 

3.  разред - Планови и припреме усклађени са препорукама ЗУОВ-а

Српски језик

1. годишњи план Србија

2. годишњи план Војводина

3. месечни план Србија

4. месечни план Војводина

5. дневне припреме

 

Математика С. Зарупски

1. годишњи план Србија

2. годишњи план Војводина

3. месечни плaнови Србија

4. месечни планови Војводина

5. дневне припреме

 

Математика С. Лакета, С. Богићевић

1. годишњи план Србија

2. годишњи план Војводина

3. месечни плaнови Србија

4. месечни планови Војводина

5. дневне припреме

 

Природа и друштво M. Манојловић, Б. Ђурић

1. годишњи план Србија

2. годишњи план Војводина

3. месечни планови Србија

4. месечни планови Војводина

5. дневне припреме

 

Природа и друштво Коцевски, Балаћ

1. годишњи план Србија

2. годишњи план Војводина

3. месечни планови Србија

4. месечни планови Војводина

5. дневне припреме

 

Музичка култура

1. годишњи план Србија и Војводина

2. месечни планови Србија и Војводина