Избор уџбеника Предлог наставничком већу.......docx

Физичко васпитање   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Грађанско васпитање   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Математика Математика 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник

Математика Јухас 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник
6. Прилози

Математика Марјановић и Мандић 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Математика Вдовић 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
   

Ликовна култура   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припремe
4. Приручник
 

Музичка култура   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Народна традиција   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Српски језик   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник
6. Прилози уз Буквар

Лепо писање   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Свет око нас

  1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Енглески језик   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

ЕДУКА на "Facebook"