Избор уџбеника Предлог наставничком већу.......docx

Физичко васпитање  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Грађанско васпитање  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Математика Математика 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник

Математика Јухас - Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник
6. Прилози

Математика Марјановић и Мандић 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Математика Вдовић 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
   

Ликовна култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припремe
4. Приручник
 

Музичка култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Час одељењског старешине
 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припремe
4. Приручник
 

Креативне радионице
 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припремe
4. Приручник
 

Народна традиција   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Српски језик  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник
6. Прилози уз Буквар

Лепо писање   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Свет око нас

 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Енглески језик  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

ЕДУКА на "Facebook"