Нови план наставе и учења

 школска 2019/2020. година

 

Пројектна настава      
     

 1. Годишњи план модел А

 2. Годишњи план модел Б

3. Годишњи план модел Ц 

 

 

 

Физичко и здравствено васпитање   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме

Математика    
 
 
 

Математика И. Јухас 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

   
 
 
 
 

Математика Љ. Вдовић 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Ликовна култура

 Мариа Бузаши Марганић

 

 

 

 

 

Јелена Коштица, Горан Ратковић

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припремe
 
 
 
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме

Музичка култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Српски језик   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Свет око нас

  1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Енглески језик   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме


Грађанско васпитање                                                                                                                         1. Годишњи план

 изборни предмет                                                                                                                                2. Месечни планови

                                                                                                                                                                     3. Дневне припреме

 

ЕДУКА на "Facebook"