Избор уџбеника Предлог наставничком већу.......docx

 

 

Пројектна настава      
 Нови план наставе и учења          

 1. Годишњи план модел А

 2. Годишњи план модел Б

3. Годишњи план модел Ц 

 

 

 

Физичко васпитање  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме

Математика    
 
 
 

Математика Јухас - Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
6. Приручник

   
 
 
 
 

Математика Вдовић - Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме за септембар
4. Приручник

Ликовна култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припремe
6. Приручник
 

Музичка култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Приручник

Српски језик  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Приручник

Свет око нас

 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Приручник

Енглески језик  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Приручник

ЕДУКА на "Facebook"