Драги наставници,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

 

Нови план наставе и учења, школска 2021/2022. година

 

 

 

 Пројектна настава                                                                                                                             Годишњи план

                                                                                                                              

 

 

Интегрисана настава                                                                                      

 


Физичко и здравствено васпитање   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина

5. Дневне припреме

 


Ликовна култура

 М. Бузаши, З. Бузаши

 

 

 

 

 

Ј. Коштица, Г. Ратковић

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 
 
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 

Математика
В. Дрезгић, Б. Ђурић, А. Икер, С. Ђекић 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 
 
  1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
И. Јухас 3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме


Музичка култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 

Српски језик

Читанка, М. Манојловић, С. Бабуновић,

Поуке о језику, И. Јухас, М. Јовић,

Латиница, И. Јухас, Ј. Игњатовић,

Радна свеска, М. Манојловић, Б. Ђурић

 

 

 

Читанка, м. Берковић, Н. Шарић,

Језичке поуке, Мр Љ. Прћић, Др Ј. Дражић,

Латица по латица - Латиница, М. Берковић, Н. Шарић

 

 

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 
 
 
 

 
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина  
5. Дневне припреме
 
 
 
   Свет око нас   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 

Енглески језик    1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни план Војводина
5. Дневне припреме
 

ЕДУКА на "Facebook"