Нови план наставе и учења

   школска 2019/2020. година

 

 


Физичко васпитање   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме
 

Ликовна култура

 М. Бузаши, З. Бузаши

 

 

 

Ј. Коштица, Г. Ратковић

1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме
 
 
1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме
 

Математика
В. Дрезгић, Б. Ђурић, А. Икер, С. Ђекић 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме
 
 
  1. Годишњи план
И. Јухас 2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме

 

Музичка култура   1. Годишњи план
2. Месечни планови
2. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме
 

     
Српски језик  

комплет 1:

Читанка, М. Манојловић, Б. Ђурић

Поуке о језику, И. Јухас, М. Јовић

Латиница, И. Јухас, Ј. Игњатовић

Радна свеска, М. Манојловић, Б. Ђурић комплет 2:

Читанка, М. Берковић, Н Шарић

Језичке поуке, Мр Љ. Прћић, Др Ј. Дражић

Латица по латица - Латиница, М. Берковић, Н Шарић

1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме
 
 
 
 
 
 
1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина                                                                                            
4. Дневне припреме
 
 
Свет око нас   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме
 

Енглески језик    1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Војводина
  4. Дневне припреме
 

ЕДУКА на "Facebook"