Поштоване учитељице и учитељи,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.

 

Нови план наставе и учења, школска 2021/2022. година

 

Пројектна настава                                                                                                                      1. Годишњи план                                                                                                                           
   
Српски језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


 Математикa 1. Годишњи план
С. Лакета, С. Богићевић 2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
   5. Дневне припреме


Математика
1. Годишњи план
С. Зарупски, Б. Влаховић 2. Годишњи план (Војводина)
аутор припрема Бранислава Цуцић 3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме
   
аутор припрема Наташа Белић 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


Ликовна култура 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4.Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


Музичка култура 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


Природа и друштво 1. Годишњи план
М. Манојловић, Б. Ђурић 2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


Природа и друштво 1. Годишњи план
Д. Коцевска, Ј. Коцевски, 2. Годишњи план (Војводина)
Б. Балаћ, С. Балаћ 3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме
  6. Дневне припреме (Војводина)


Енглески језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   


 

 

 

 

 

 

 

ЕДУКА на "Facebook"