Радне верзије планова и припрема за школску 2020/2021. годину

 

Пројектна настава                                                                                       1. Годишњи план                                                                                                                                                                 

Српски језик   1. Годишњи план
2. Годишњи план (Војводина)
3. Месечни планови
4. Месечни планови (Војводина)
5. Дневне припреме

Математика

С. Лакета,

С. Богићевић  

 

 

 

С. Зарупски,

Б.Влаховић

1. Годишњи план
2. Годишњи план (Војводина)
3. Месечни планови
4. Месечни планови (Војводина)
5. Дневне припреме
 
1. Годишњи план (Србија)                                                                                         
2. Годишњи план (Војводина)
3. Месечни планови
4. Месечни планови (Војводина)
5. Дневне припреме

Ликовна култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план (Војводина)
3. Месечни планови
4.Месечни планови (Војводина)
5. Дневне припреме

Музичка култура
  1. Годишњи план
2. Годишњи план (Војводина)
3. Месечни планови
4. Месечни планови (Војводина)
5. Дневне припреме

 

 

Природа и друштво

М. Манојловић,

Б. Ђурић

 

1. Годишњи план (Србија)
2. Годишњи план (Војводина)
3. Месечни планови
4. Месечни планови (Војводина)
5. Дневне припреме

Д. Коцевска, Ј. Коцевски, Б. Балаћ, С. Балаћ 1. Годишњи план (Србија)
2. Годишњи план (Војводина)
3. Месечни планови
4. Месечни планови (Војводина)
5. Дневне припреме

Енглески језик
  1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                      1. Годишњи план
Физичко васпитање                                                     2. Месечни планови
                                                      3. Дневне припреме

ЕДУКА на "Facebook"