Поштовани професори,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.

 

Српски језик и књижевност

трећи разред средње школе         

3 часа недељно
1. програм наставе и учења (Србија)
2. програм наставе и учења (Војводина)
3. годишњи план рада наставника (Србија)
4. годишњи план рада наставника (В)
5. месечни планови
6. месечни планови (В)

4 часа недељно
1. годишњи план рада наставника
2. месечни планови
 
                                                                                                                                  дневне припреме


ЕДУКА на "Facebook"