школска 2019/2020. година

 

 

Физичко васпитање                                                          1. Годишњи план

                                                                                                   2. Годишњи план Војводина

                                                                                                   3. Месечни планови

                                                                                                   4. Месечни планови Војводина

                                                                                                   5. Дневне припреме


Ликовна култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Математика    

Зарупски

 

 

Математика

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Приручник
7. Прилози

1. Годишњи план

2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4 Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Приручник

 

Музичка култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Приручник

Народна традиција   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Приручник

Српски језик   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4 Месечни планови Војводина
5 Дневне припреме
6. Приручник
7. Прилози

Природа и друштво

 

Вдовић и Матијевић

 

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Приручник
6. Прилози
 

Енглески језик   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Чувари природе
  1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
6. Прилози

ЕДУКА на "Facebook"