Биологија  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Географија  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Математика  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Информатика  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Историја  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Музичка култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Ликовна култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Српски језик  

Читанка Бабуновић и Манојловић

Нови план наставе и учења

1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Прилози

Читанка Јовић и Граматика Журић

Нови план наставе и учења

1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Техника и технологија
 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Енглески језик  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Тестови

ЕДУКА на "Facebook"